Opvang jonge verslaafden schiet tekort

AMSTERDAM, 21 NOV. De instellingen voor verslavingszorg zijn niet in staat om de verwachte toestroom van jonge, voornamelijk allochtone, drugsverslaafden op te vangen. Er is te weinig personeel en er bestaan nauwelijks methoden voor behandeling van deze groep druggebruikers.

Dit bleek gisteren tijdens Het Verslavingsdebat, een conferentie over knelpunten en alternatieven in de verslavingshulpverlening die in de RAI werd gehouden. Achthonderd deelnemers aan het congres, ongeveer de helft van het totale aantal hulpverleners in de verslavingszorg, probeerden via workshops en lezingen inzicht te krijgen in de problematische situatie in hun sector.

Tijdens de workshop Allochtonen ging het over de vraag of speciale klinieken voor verslaafden van buitenlandse afkomst uitkomst zouden bieden. Van die groep is immers nog geen tien procent is in het hulpverleningscircuit opgenomen. Volgens tegenstanders van speciale klinieken moeten allochtonen in een multi-culturele samenleving functioneren en daarom in de huidige klinieken worden behandeld. Dat er zo weinig verslaafde allochtonen zich voor hulp aanmelden wordt door volgens veroorzaakt door een gebrek aan allochtone hulpverleners. Bovendien zouden allochtonen niets van het systeem van hulpverlening in Nederland begrijpen. Maar een allochtone deelnemer aan het congres bestreed dat laatste heftig: “De zaal zit hier vol blanken. Ik ga iets zeggen, wat zij waarschijnlijk niet durven uit te spreken. Het is onzin dat allochtonen niets van het hulpverleningssysteem begrijpen. Ze kunnen toch ook feilloos de weg vinden naar sociale diensten en huisvestingsinstanties?”.

De hulpverlenende instanties vrezen te weinig personeel te hebben om de verwachte grote toestroom van verslaafde allochtone èn autochtone jongeren op te vangen. Uit onderzoek van het hoofd personeel en organisatie van het Jellinek Centrum, R. Kappert, blijkt dat veertig procent van de hulpverleners in de verslavingszorg een andere baan wil zoeken, uit onvrede met de hoge werkbelasting. De aangekondigde bezuinigingen op de verslavingszorg, maken het toekomstbeeld nog somberder. In totaal hebben de instellingen volgend jaar bijna twintig procent (zo'n 27 miljoen gulden) minder te besteden dan dit jaar. “Dan komt er een vacaturestop, terwijl de oudere garde weg wil”, aldus Kappert.