Ontslag op moment van drugsverdrag

Het ontslag van legerleider Bouterse komt uitgerekend op het moment dat minister Hirsch Ballin (justitie) zich gisteren in Washington met zijn Antilliaanse, Arubaanse en Amerikaanse collega's om de tafel schaarde om een verdrag te ondertekenen dat deze landen in staat moet stellen de "drugsmafia' financieel te ontmantelen. Het verdrag voorziet in de wederzijdse samenwerking bij het confisceren van criminele vermogens.

Met het verdrag wordt mede ingespeeld op het werk van een uit dertig personen bestaand speciaal politie-team dat is vrijgesteld om de Surinaamse en Antilliaanse cocaïnemafia in kaart te brengen. Uit de eerste resultaten van dit zogeheten Suri-team is al gebleken dat deze drugsorganisatie, waarin volgens Amerikaanse en Nederlandse justitiële bronnen een hoofdrol is weggelegd voor "de kolonele in zaken' - zoals Vrij Nederland vorige week Bouterse betitelde - vele tientallen miljoenen dollars op banken in de Verenigde Staten en in het Caraïbisch gebied heeft ondergebracht. Door het verdrag is het voor de Nederlandse justitie mogelijk te profiteren van de uitgebreide Amerikaanse mogelijkheden om crimineel vermogen waar ook ter wereld in beslag te nemen. De VS hebben voor dergelijke confiscaties met de meeste landen afspraken gemaakt. De Amerikanen profiteren van de onderzoeksresultaten die de Nederlandse politie verzamelt. De opbrengsten zullen naar alle waarschijnlijkheid worden gedeeld.

Hoewel het te ver voert om tussen het ontslag en de ondertekening van het verdrag een direkt relatie te veronderstellen, blijft het een feit dat door de naspeuringen die naar de activiteiten van Bouterse cum suis worden verricht, de grond hem, niet alleen als militair maar ook als zakenman, heet onder de voeten wordt.