Mr. F.H.J.J. Andriessen (63), in de Europese ...

Mr. F.H.J.J. Andriessen (63), in de Europese Commissie belast met buitenlandse betrekkingen en handelspolitiek. Sinds 1981 is hij het gezicht van Nederland in de Europese Commissie. In Brussel wordt Andriessen gezien als het prototype van de nuchtere, hardwerkende Hollander. Betrouwbaar, voorzichtig, correct, maar ook saai en soms wat steil. In Brussel bereikt hij vooral resultaten met taaiheid en geduld. Hij is bekend om zijn gedegen dossierkennis en snelle begrip van gecompliceerde vraagstukken. Hij maakt maximaal gebruik van de tegenstellingen tussen de grotere lidstaten, neemt vaak een onafhankelijke positie in en kan dan net ruimte voor een compromis maken.

Edward R. Madigan (56), de Amerikaanse minister van landbouw, de kampioen-belangenbehartiger van de Amerikaanse boeren. Madigan staat als staatsman en onderhandelaar goed aangeschreven. Hij speelde een vooraanstaande rol bij het opstellen van de vijfjarenplannen voor landbouw in 1985 en 1990. Daarbij stonden bescherming van het inkomen van de Amerikaanse boeren en expansie van exportmarkten voor landbouwprodukten voorop. Ook bij wetgeving op andere gebieden hield hij de belangen van boeren in het oog. Bij het aannemen van de Clean Air Act uit 1990 stuurde Madigan een amendement in dat een subsidie op het gebruik van alternatieve, schonere brandstoffen, zoals ethanol, voorstelde. Democratische tegenspelers vinden hem hard maar rechtvaardig.

Anders dan voorzitter Delors van de Europese Commissie mogelijk suggereerde met zijn interventies tijdens de Europees-Amerikaanse landbouwonderhandelingen, is de Ier Ray MacSharry geen doetje die de belangen van de boeren in de EG voor een zacht prijsje verkwanseld. Zijn naam is gekoppeld aan de fundamentele hervorming van het EG-landbouwbeleid, waarvoor hij de blauwdruk had geleverd: het Plan MacSharry.

Geheelonthouder en selfmade-man uit het Ierse graafschap Sligo. Op 15-jarige leeftijd hield hij de middelbare school voor gezien en ging aan het werk. Als mester van kippen, als slachter in een abattoir en als vleeshandelaar. Zijn grootste successen boekte hij in de Ierse poltiek, waar ingrijpende bezuinigingen hem de bijnaam Mac The Knife bezorgden.

Carla A. Hills is tot het einde van Bush' ambtstermijn de VS-onderhandelaar als het gaat om handelsverdragen en de belangrijkste adviseur van de president voor internationale handel. Toen op de dag vóór de presidentsverkiezingen de onderhandelingen spaak liepen en een handelsoorlog dreigde tussen de VS en de EG, zei Hills met ijzeren kalmte voor de televisie: “Wij zijn niet eens boos, wij zijn gewoon gefrustreerd.” Dat zegt iets over haar karakter: keihard maar beheerst.

Hills werkte als advocaat en doceerde antikartel-wetgeving. In de regering van president Ford was zij minister van huisvesting en stedelijke ontwikkeling. Hills had commissariaten bij onder meer IBM, Chevron en American Airlines.