Kabinet ontziet alsnog budget van ontwikkelingshulp

DEN HAAG, 21 NOV. Het kabinet ontziet Ontwikkelingssamenwerking alsnog bij de nieuwe bezuinigingen die de komende jaren op de departementen worden getroffen.

Minister Pronk heeft gisteren bereikt dat een voorgenomen bezuiniging van ruim zestig miljoen gulden per jaar op zijn begroting nog niet vastligt. Het kabinet besloot dat van jaar tot jaar zal worden bekeken hoeveel Pronk daadwerkelijk moet bijdragen. Minister-president Lubbers verklaarde na afloop van de ministerraad dat er wel sprake is van een structurele bezuiniging bij Ontwikkelingssamenwerking.

Pronk is de enige minister die enigszins is ontzien bij de afspraken die het kabinet gisteren maakte over de verdeling van twee miljard gulden aan bezuinigingen voor de komende twee jaar. Pronk maakte deze week al bekend dat hij zich ernstig verzette tegen verdere aantasting van het ontwikkelingsbudget. De minister toonde zich gisteren na afloop van het kabinetsberaad tevreden met de gemaakte afspraak.

Bij de afspraken die het kabinet gisteren maakte zijn de nadere bezuinigingen op Defensie nog niet ingevuld in afwachting van de plannen die minister Ter Beek ontwikkelt voor de inkrimping van het leger. Premier Lubbers bevestigde dat het kabinet de investeringsuitgaven voor de komende jaren “zo goed en zo kwaad als mogelijk” heeft ontzien.

De minister van financiën kampt overigens met een belastingtegenvaller van vierhonderd miljoen gulden. Minister Kok houdt er rekening mee dat in de loop van dit jaar de tegenvaller nog groter uitvalt. Daarmee dreigt het financieringstekort uit te komen boven de 4,25 procent van het nationaal inkomen die voor 1992 in het regeerakkoord is afgesproken.