Grafiek: De verwerking van huishoudelijk afval ...

Grafiek: De verwerking van huishoudelijk afval verschilt sterk van land tot land.

In Groot-Brittannië wordt ruim 86 procent van het afval gestort, terwijl in Japan slechts een kwart wordt gestort. Ruim de helft van het afval wordt in Nederland gestort, tien procent wordt verbrand en eenderde wordt "nuttig' verwerkt. Onder nuttig wordt verstaan: afval dat wordt verbrand met terugwinning van energie, composteren of sorteren en hergebruiken. Per jaar produceert een Nederlander voor ongeveer 370 kilo aan afval. Dit stijgt nog licht, maar het niveau van de VS - waar een Amerikaan ruim 1.000 kilo per jaar weggooit - zal in Nederland niet bereikt worden.

Het doel van de regering is dat uiterlijk in 1998 alleen nog maar restanten van afvalverwerkingsprocessen worden gestort. Eerst moet afval worden gecomposteerd, hergebruikt of verbrand. Restanten die dan nog overblijven mogen worden gestort.

Door het gescheiden ophalen van huisvuil wordt afval veel meer gecomposteerd. Twee jaar geleden werd nog geen twee procent van het huishoudelijk afval gecomposteerd, dit jaar verwacht het Afval Overleg Orgaan dat al twaalf procent wordt gecomposteerd. Minder storten betekent wel dat de reinigingskosten de komende jaren flink zullen stijgen. (Onderzoek: Niek den Tex)