"Gokpas' troef in IJmuiden

A l zes jaar lang organiseert Hoogovens Technical Services ("ESTS') in de herfst een groot en sterk viertallentoernooi. Verleden week zaterdag streden 100 teams, inclusief bijna alle spelers uit de Meesterklasse, om een behoorlijke prijzenpot. Die was even hoog als vorig jaar ondanks de zware tijden die het staalconcern uit IJmuiden deze dagen doormaakt. Verrassend winnaar werd het team van de Alkmaarse hoogleraar in de chemie Oskam. Zijn viertal, met Klesser, Bos en Kuys, komt uit in de Tweede Divisie en speelde hier onder de naam van ESTS 1 een thuiswedstrijd.

De rode draad deze week vormt de "gokpas' op een conventioneel bod. Allereerst een demonstratie van de winnaars. De Haarlemmer Kees Klesser staat bekend als een koelbloedige robberaar. In de wedstrijd tegen het op dat moment hoog staande Drienerlo kwam deze eigenschap hem in een drie-drie fit goed van pas:

Zuid gever, Noord

NZ kw. ß7 H1042

ß6 AV64

ß5 85

ß4 A32

West Oost

ß7 9853 ß7 VB

ß6 7ß6 HB1095

ß5 A1076 ß5 V94

ß4 V1064 ß4 B75

Zuid

ß7 A76

ß6 832

ß5 HB32

ß4 H98

West NoordOost Zuid

OskamKlesser

pas

pas 1ß6 pas 2ß4 (1)

pas pas (!) pas

(1) 2ß4 is de Drury-conventie, die informeert of partner op de derde hand een zwakke dan wel volwaardige opening heeft.

Noord, Ad Oskam, had na 2ß4 geen goed bod voorhanden. Met zijn minimale hand gokte hij met pas dat zijn partner iets in klaveren had. Enigszins bizar wellicht, maar het paar van Drienerlo aan de andere tafel kwam na eenzelfde begin over 2ß4 Drury in 2ß6 terecht dat vanwege het ongelukkige troefzitsel twee down (-200) ging.

In 2ß4 kreeg Kees Klesser ß75 uit voor de heer in dummy. Hij speelde ruiten voor boer en aas. De volgende schoppen was voor het aas, terwijl ß710 al hoog was geworden vanwege het meevallen van ß7VB. Zuid speelde ß5H, troefde een ruiten in dummy, speelde ß4A en ß4H en klaver na. Zo kreeg hij, behalve ß6A, ook nog ß710 binnen als achtste slag voor een winst van zeven impen.

Wanneer twee Haagse teams elkaar ontmoeten, worden de messen geslepen. Dit was het duurste spel uit IJmuiden:

Noord gever, Noord

OW kw. ß7 H97642

ß6 2

ß5 -

ß4 1098765

West Oost

ß7 10 ß7 AVB53

ß6 106 ß6 H9875

ß5 B87652 ß5 HV

ß4 H432 ß4 B

Zuid

ß7 8

ß6 AVB43

ß5 A10943

ß4 AV

Met zo'n misfit ligt spektakel voor de hand. Desalniettemin waren de gebeurtenissen op de ene tafel nog redelijk onder controle. Nadat Noord had gepast was hij niet ontevreden toen hij Oost met 1ß7 hoorde openen. Zuid sprong naar 3ß4 waarmee hij een rood tweekleurenspel aangaf (Gesthem-conventie). Na pas van West had Noord met zijn fitloze hand een probleem en besloot tot een gokpas, waarna ook Oost er het zwijgen toe deed.

West startte tegen 3ß4 met ß710. De Zuidspeler Jan Jansma, van wie u verleden week al een fraai staaltje in de verdediging hebt kunnen bewonderen, liet zien dat hij ook het afspel tot in de finesses beheerst. De door de Hagenaars ingehuurde man uit Nijmegen liet ß7H bijspelen, Oost nam met het aas en speelde ß4B die via de vrouw naar de heer van West liep. Deze ging door met troef en Zuid pakte met het aas (Oost harten weg). Jansma speelde nu ß5A (Noord schoppen weg) en ruiten getroefd, harten naar de vrouw, ß6A (Noord schoppen weg) en vervolgde geraffineerd met ß6B. West die niet kon weten of Zuid ook ß6H had, troefde voor alle zekerheid. Dit was niet juist. Jansma liet de dummy overtroeven, speelde nog een keer troef (Oost een schoppen, Zuid een ruiten weg) en speelde in deze positie ß79 voor:

Noord

ß7 976

ß6 -

ß5 -

ß4 9

West Oost

ß7 -ß7 VB5

ß6 -ß6 H

ß5 B876 ß5 -

ß4 - ß4 -

Zuid

ß7 -

ß6 43

ß5 109

ß4 -

Oost maakte nog twee schoppens, maar Noord maakte er ook nog een voor de negende slag: 3ß4 contract. Had West ß6B niet voorgetroefd, dan was Noord troefkort geworden.

Deze subtiele schermutselingen werden finaal overschaduwd door een waar bombardement op de andere tafel. Hier koos Noord meteen het luchtruim en ontdeed zich eerst op grote hoogte met een 4ß7 opening van zijn explosieve lading.

Nog niet eens zolang geleden gold voor dit soort super-preëmptieve biedingen strakke regels. Je deed het op achtkaarten of heel soms op een zevenkaart met iets geks er naast. Tegenwoordig denkt de top er wat anders over en mag het van alles zijn. Dus zeker een zes-zes zwart, zoals hier. De tafel stond in vuur en vlam. Oost gaf een doublet. Zuid vond zijn kaart mooi genoeg voor een redoublet. West durfde niet te blijven zitten en viste via 4SA naar een goedkoop redbod in een lage kleur.

Het bloedbad eindigde in 5ß5 gedoubleerd min vier: 1100. Het spel kostte het team van Jansma 14 impen. Hadden OW gepast op het redoublet, dan was 4ß7 minstens twee down gegaan voor 600 punten en had Jansma c.s. 12 impen gewonnen. Hoewel geen record, is een swing van 26 impen op één spel bepaald niet alledaags.

    • Jan van Cleeff