GENEZERS

Bij zijn bespreking van het boek van Renckens, ""Hedendaagse kwakzalverij. Alternatieve geneeswijzen nader beschouwd'' (Zaterdags Boeken Bijvoegsel 31-10-92), gaat het niet aan dat Wim Köhler de schrijver allerlei in de reguliere geneeskunde bestaande of vermeende misstanden voor de voeten gooit. Deze hebben niets van doen met de opzet van het boek, waarvan de strekking, namelijk dat alternatieve geneeswijzen niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, overigens door de recensent wordt onderschreven. Hij had verder wel moeten vermelden dat bedoelde "praktijken' vanuit de beroepsgroep zelf worden gesignaleerd en ter discussie gesteld, waarna gestreefd wordt naar "consensus' over een bepaalde behandeling of gedragslijn. Hierin ligt een wezenlijk verschil met het alternatieve circuit, waarin van openheid, zelfkritiek, behoorlijke toetsing van behandelwijzen of evaluatie van resultaten geen sprake is. Een mogelijke uitzondering daargelaten.

Wat het recente onderzoek van de Maastrichtse epidemioloog Knipschild betreft, hierbij doelt Köhler waarschijnlijk op het literatuuronderzoek, dat prof. Knipschild en medewerkers deden naar de effectiviteit van de homeopathie. Aan Renckens wordt verweten dat hij hiervan alleen de negatieve resultaten vermeldt.

Laten wij Knipschild over deze effectiviteit zelf aan het woord laten: ""Volgens mij is homeopathie flauwekul, ondanks de vracht publikaties van klinisch onderzoek.'' (Medisch Contact 28 juni 1991).

Verder bevreemdt ons de mening van Köhler dat je geen oordeel zou mogen hebben over zaken die je niet zelf praktiseert. Alsof je bijv. discriminatie niet zou mogen veroordelen als je er zelf niet aan meedoet. Deze redenering slaat overigens in sterke mate op de recensent terug als praktizeren vervangen wordt door: verstand van zaken hebben.

Naschrift Wim Köhler:

Waar ik schrijf dat Renckens de positieve bevindingen van Knipschild verzwijgt bedoel ik niet het onderzoek naar de effectiviteit van homeopathie, maar bijvoorbeeld het onderzoek van Kleinen en Knipschild naar Ginkgo-preparaten. Het verslag is te vinden in het proefschrift van Kleinen, maar ook in The Lancet van 7 november 1992 en in de Br.J.Clin.Pharmac. van oktober 1992, twee vooraanstaande medisch-wetenschappelijke tijdschriften. In dezelfde Lancet kunnen de sceptici een artikel vinden waaruit blijkt dat jarenlang gebruik van vitaminepreparaten het aantal infectieziekten bij bejaarden vermindert. De behandeling behoort tot de or-thomoleculaire geneeskunde, door Renckens geheel als kwakzalverij afgedaan.

    • Dr. J. van Noordwijk
    • Secretaris Utrecht
    • Werkgroep Geneeskunde Stichting Skepsis
    • Drs. A. de Neeling