GENEZERS (2)

Wim Köhler schrijft: ""Het boek van Renckens leidt in eigen kring waarschijnlijk tot schouderklopperij. "Goed gedaan kerel, dat zal ze leren!' Maar gewone mensen die wanhopig op zoek zijn naar gezondheid (...) en die geen god hebben om op terug te vallen en toch hun ziekte niet accepteren vallen vanzelf terug op alternatieve genezers. Daar verandert Renckens niets aan (...)''.

Is dat even een rake observatie! Wanhopige mensen zullen alles proberen. Geef kwakzalvers daarom de vrije hand!

Als je je gezondheid kwijtraakt is dat een onbeschrijfelijke ramp. Wie dat het beste weet is de patiënt die het overkomt. Wie het daarna het beste weet is de arts. Denkt Köhler dat het leuk is om daar mee om te gaan? ""Goed gedaan kerel, dat zal ze leren!'' Dit is niets anders dan een verachtelijke straatvechtersaanval op hardwerkende mensen die er trots op zijn om hun beroep zo goed mogelijk uit te oefenen.

Renckens is er kennelijk niet in geslaagd om zijn standpunt zo helder uit te leggen dat ook Köhler het kan begrijpen. Toch weet de laatste het min of meer correct te citeren: ""... geneeskunde berust op voor iedereen gecontroleerde (hij bedoelt controleerbare) wetenschappelijke kennis.'' Daarna gaat Köhler over behandelwijzen in de reguliere geneeskunst die heden discutabel of zelfs verworpen zijn. Je zou denken dat hij daarmee Renckens' argument ondersteunt: onbewezen therapieën leggen vroeg of laat het loodje. Mij geeft dat vertrouwen. Voor Köhler bewijst het alleen dat de reguliere geneeskunde niet deugt.

Ik kan er - helaas - niet om heen om Köhler nog een keer te citeren. '"Verbazingwekkend dat iemand een boek kan schrijven over zaken die hij niet praktiseert (...)''. O ja??? Alleen iriscopisten mogen voortaan nog schrijven over iriscopie? En alleen leden van de Vereniging tegen de kwakzalverij mogen nog recenties schrijven over de boeken van Renckens? Nou ja... er is iets voor te zeggen...

Naschrift Wim Köhler:

Waar ik schrijf dat Renckens de positieve bevindingen van Knipschild verzwijgt bedoel ik niet het onderzoek naar de effectiviteit van homeopathie, maar bijvoorbeeld het onderzoek van Kleinen en Knipschild naar Ginkgo-preparaten. Het verslag is te vinden in het proefschrift van Kleinen, maar ook in The Lancet van 7 november 1992 en in de Br.J.Clin.Pharmac. van oktober 1992, twee vooraanstaande medisch-wetenschappelijke tijdschriften. In dezelfde Lancet kunnen de sceptici een artikel vinden waaruit blijkt dat jarenlang gebruik van vitaminepreparaten het aantal infectieziekten bij bejaarden vermindert. De behandeling behoort tot de or-thomoleculaire geneeskunde, door Renckens geheel als kwakzalverij afgedaan.

    • Frans van Capelle