"Geen maatregel tegen Rode Khmer'

NEW YORK, 21 NOV. Secretaris-generaal Boutros-Ghali van de Verenigde Naties heeft gisteren de Veiligheidsraad opgeroepen geen strafmaatregelen te nemen tegen de Rode Khmer, die weigert mee te werken aan uitvoering van de vredesakkoorden voor Cambodja.

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben overwogen de bevoorrading met olie en andere goederen van de Rode Khmer via Thailand af te sluiten. Frankrijk had een resolutie voorbereid waarin met een handelsembargo werd gedreigd, terwijl Washington en Londen aandrongen op automatische sancties indien de guerrillagroep niet meewerkt. Boutros-Ghali bevestigde dat de verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering in Cambodja zoals het plan was in mei doorgang zullen vinden, of de Rode Khmer daaraan dan deelneemt of niet. (Reuter)