Bouterse weg na ruzie met regering

PARAMARIBO, 21 NOV. De Surinaamse legerleider Desi Bouterse heeft gisteren onverwachts al zijn militaire functies neergelegd. President Venetiaan heeft de ontslagaanvraag van Bouterse nog in beraad. Inmiddels is plaatsvervanger Iwan Graanoogst tot waarnemend-bevelhebber benoemd.

In een brief aan de president schrijft Bouterse: “Hierbij deel ik u mede dat ik al mijn functies binnen het leger per heden neerleg. Tevens deel ik u mee dat ik mijn verlof opneem en aansluitend mijn ontslag indien.” Venetiaan heeft alle Surinamers opgeroepen “hun plichten na te komen en zich ordelijk te gedragen”.

Bouterse heeft zijn ontslag ingediend na een conflict met de regering over een redevoering die hij woensdag hield in de Memre Boekoe-kazerne. In weerwil van een verbod van de minister van defensie, Gilds, sprak de legerleider daar toch en hekelde hij de regering scherp. Hij verweerde zich tevens tegen aantijgingen van enkele prominente Surinamers in het weekblad Vrij Nederland van vorige week over zijn persoonlijke rijkdom.

Het Surinaamse parlement dreigde gisteren met een motie waarin de regering werd gevraagd Bouterse onmiddellijk te ontslaan. Deze heeft nu kennelijk de eer aan zichzelf willen houden. Kort tevoren had hij nog eenmaal zijn manschappen toegesproken, dit keer buiten aanwezigheid van de media.

De Amerikaanse ambassadeur in Paramaribo, J. Leonard, heeft president Venetiaan gisteren steun betuigd namens zijn regering. Hij zei bezorgd te zijn over de gebeurtenissen en parallellen te zien met december 1990 toen het leger een coup pleegde, nadat Bouterse tijdelijk was opgestapt. Leonard wilde niet zeggen wat de Verenigde Staten zullen of kunnen doen, indien het leger weer ingrijpt. “De VS speculeren niet, zij doen”, zei hij.

Premier Lubbers noemde het op zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad “prima” dat Bouterse is opgestapt. “Dat is goed nieuws”, aldus de minister-president. Hij noemde de aankondiging “goed getimed” met het oog op een bezoek van minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) aan Suriname. Pronk spreekt volgende week met de Surinaamse regering over het economische aanpassingsplan op basis waarvan Nederland de hulp aan Suriname hervat. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken verklaarde “dat de Nederlandse regering alle vertrouwen heeft in de Surinaamse democratie en in haar vermogen om voor de ontstane situatie een passende oplossing tot stand te brengen.”