BOEKENPRIJS

De heer Joos Kat mag zich "directeur van de zelfstandige uitgeverij Wereldbibliotheek' noemen (Boekenbijlage 7-11-92).

Dat is niet niks. Als zodanig is hij - zij het na een pauze door faillissement - erfgenaam van de Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, die dr. Leo Simins aan het begin van deze eeuw begon, later voortgezet met en door dr. Nico van Suchtelen. Met twee "bibliotheken': de "Nederlandsche' en de "Wereld-'. Het succes van de onderneming was enorm. De "Wereldbibliotheek' - zoals de NV al spoedig in de lezende volksmond ging heten - bracht een uitgebreid en gevarieerd genre "lectuur' onder een groot, veelal arm tot beperkt aan inkomen, publiek. Zoals het hoort. En niet zoals de heer Kat nu met de verwatenheid van de vrije-markt-handelaar anno 1992 uitroept (7/11): ""Geen flauwekul: gewoon een goede prijs voor een goed boek''.

Beseft deze boekenproducent, die tevens de no-nonsense-uitroep pleegt: ""bibliotheken hebben niets te maken met leesbevordering'', a) dat hij vele honderden exemplaren voor zjn fonds aan die bibliotheken kan slijten, en b) dat voor juist die groepen die willen en kúnnen lezen, de bibliotheek steeds meer de enige mogelijkheid is om aan die behoefte te voldoen? Dat jonge én oude mensen vaak dé lezers zijn, en tegelijkertijd met hun beperkte beurs en pensioen nauwelijks meer een "goede prijs voor een goed boek' kunnen betalen?

Ook de heer Gaarlandt moge dit inzien met zijn ""boeken moeten duur zijn''. Wat is dit voor een arrogante elite-filosofie?! Cultuur dient voor ieder toegankelijk te zijn, ongeacht zijn/haar inkomen. "Volk voor de Kunst'!

    • Wim Klinkenberg