Banenverlies bij vestiging van Philips in Zwolle

ROTTERDAM, 21 NOV. De Philips-vestiging in Zwolle - onderdeel van de produktendivisie componenten - wordt ingrijpend gereorganiseerd. Hierdoor zullen tot medio 1994 125 van de 390 arbeidsplaatsen verdwijnen. Dit heeft Philips gisteren bekend gemaakt.

Voor een belangrijk deel van de 125 personeelsleden wordt gedwongen ontslag aangevraagd. Philips zal ontslagen zoveel mogelijk proberen te vermijden door binnen en buiten het bedrijf intensief bemiddelen voor ander werk.

Aanleiding voor de reorganisatie vormt een sterk verminderde de vraag naar elektrolytische condensatoren. De vraag naar deze onderdelen vertoont een scherpe omzetdaling vooral als gevolg van de uitermate zwakke markt voor elektronische consumentenapparatuur. Gelijktijdig kampt het bedrijf met de voortdurende erosie van de prijzen.

Het produktenpakket in Zwolle wordt gehandhaafd, maar het zal veranderingen ondergaan om de winstgevendheid te verbeteren. Ook zal het produktiepeil worden aangepast aan de vraag, wat betekent dat er aanpassing zal plaats hebben bij het produktiepersoneel. De grootste personeelsvermindering valt bij de ondersteunende afdelingen.

Op 11 november werd bekend dat er op het hoofdkantoor van de divisie componenten in Eindhoven 100 van de 440 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Ongeveer 60 van die arbeidsplaatsen vervallen, terwijl 40 vacatures, ontstaan door natuurlijk verloop, niet worden opgevuld.

Niet bekend