Zorgsector zal zich op slechte economie "bezinnen'

RIJSWIJK, 20 NOV. De werkgevers in de zorgsector zullen zich bezinnen op de slechte economische toestand van dit moment. Vooralsnog is er geen sprake van dat de werkgevers met de vakbonden aan tafel zullen terugkeren om de collectieve arbeidsovereenkomsten in de gezondheidszorg open te breken.

Dit bleek gisteren na een anderhalf uur durend gesprek tussen enerzijds minister De Vries (sociale zaken) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) en anderzijds de werkgeversorganisaties uit de ziekenhuizen, de bejaardenoorden en het welzijnswerk.

Simons zei na afloop dat de partijen niet over percentages hebben gesproken. Onlangs liet het kabinet weten zijn bijdrage aan de loonsverhoging van het personeel in de zorgsector terug te willen brengen. Nog dit voorjaar sloten bij voorbeeld de Nederlandse Zorgfederatie (NZF) en de vakbonden een CAO voor het ziekenhuiswezen af, waarin de werknemers in 1992 een loonstijging van 4,5 procent en in 1993 een loonsverhoging van 4 procent ontvangen.

Tegelijkertijd beloofde het kabinet twee maal 3 procent uit de algemene middelen te halen om de loonsverhoging te financieren. Het overige geld halen de instellingen uit de eigen bugetten.

Het kabinet kondigde enkele dagen geleden aan zijn bijdrage van 3 procent terug te willen brengen naar nul. Maar Simons ontkende dat daar gisteren is over gesproken. “Het is onverantwoord om nu al op de periode van herbezinning vooruit te lopen”, aldus de staatssecretaris.

De werkgevers spreidden gisteren weinig enthousiasme ten toon om de tweejarige CAO's open te breken. Volgens hen zijn deze moeizaam tot stand gekomen. In het voorjaar organiseerden de verpleegkundigen gedurende enkele weken stakingen en stiptheidsacties in de instellingen om hun eisen kracht bij te zetten.

De vakbonden hebben inmiddels al laten weten de CAO's niet te willen openbreken. “Contract is contract", aldus een woordvoerder van de AbvaKabo. De vakorganisaties sluiten niet uit dat, indien de CAO daadwerkelijk wordt opengebroken, het opnieuw tot acties in de gezondheidszorg komt.