Ultra-vrome joden blijven Israel haten

JERUZALEM, 20 NOV. Door archeologen in Jeruzalem opgegraven 2000 jaar oude skeletten zullen vandaag met hun stenen grafkisten en al een plechtige joodse herbegrafenis krijgen. Na enkele dagen van heftige onlusten tussen Harediem, ultra-orthodoxe joden, en de politie werd deze oplossing gisteren gevonden na koortsachtig overleg tussen alle betrokken partijen. De archeologen hadden de antieke kisten willen behouden.

Het goede nieuws schalde gisteravond uit luidsprekers in Mea She'ariem, de Jeruzalemse woonwijk van de Harediem. Desalniettemin deden zich op verscheidene plaatsen in deze wijk nog incidenten voor, hoewel wordt verwacht dat de rust voorlopig zal weerkeren na de zege van de Harediem op de archeologische dienst.

Straatgeweld tussen ultra-orthodoxe Harediem, vrome, godvrezende joden, en de politie is een regelmatig terugkerend verschijnsel in de Israelische samenleving. De harde gevechten van de laatste dagen tussen honderden opgewonden Harediem en de politie op het "Sabbat-plein' in Jeruzalem naar aanleiding van de opgraving van de oude joodse graven hebben opnieuw de diepe kloof laten zien die de Harediem scheidt van de zionistische staat Israel. Verzoening tussen de snel groeiende gemeenschap van Harediem en de staat Israel is uitgesloten, omdat deze in Oosteuropese getto-kleding gestoken joden op theologische gronden weigeren de staat Israel te erkennen. Volgens hen hebben de zionisten de joodse godsdienst ontheiligd door Israel in 1948 te stichten vóór de komst van de Messias.

Voor deze diep doorvoelde religieuze opvatting beroepen zij zich op de Torah en de Talmud, de eeuwenoude schriftelijke uitleg van de joodse leer.

Het voortdurend oplaaiende conflict tussen het zionisme en de Harediem ontwikkelde zich begin deze eeuw in Oost-Europa, waar invloedrijke rabbijnen in Polen en elders een religieuze ban over het zionisme uitspraken en daardoor de emigratie van honderdduizenden vrome joden naar het toenmalige Palestina blokkeerden. Dezen vielen later in de handen van de nazi's. Ook daarom is het conflict tussen de doorgaans seculiere zionisten en de Harediem vaak zo hartstochtelijk. De afschuw van de Harediem van de staat Israel grenst aan pathologische haat.

Pag 4: Graf van Begin beklad

In hun grote woonwijk Mea She'ariem (honderd poorten) en in Bnei-Barak bij Tel Aviv verschijnen in verkiezingstijd vlugschriften waarin tegen deelneming aan de verkiezingen wordt gewaarschuwd. “De zionisten staan buiten het joodse volk” staat op muurplakkaten als op Israels onafhankelijkheidsdag in hun woonwijken een zware rouwsfeer hangt.

Als de "zionisten' zich aan eeuwenoude joodse graven vergrijpen, om welke reden dan ook, kent de woede van de Harediem geen grenzen. Harediem namen dan ook zonder schaamte de verantwoordelijkheid op zich voor het hakenkruis dat deze week op het graf van Likud-premier Menahem Begin werd geklad. Deze extreme schennis van het graf van een overlevende van de holocaust was niet zozeer tegen Begin als persoon als wel tegen hem als symbool van de zionistische staat gericht.

Tegenover een Israelische krant legde Janiv Lazerowits, een jonge ultra-orthodoxe jood uit Mea She'ariem, het gedrag van de Harediem uit: “De Torah verbiedt dat het graf van een jood wordt geopend voordat de Messias is gekomen. Als dat wel gebeurt veroorzaakt dat ziekte, honger en oorlogen.” Hij vertelde onlangs in Hamburg te hebben geprotesteerd tegen de intentie van het stadsbestuur om een joodse begraafplaats te vernietigen. “Zal ik dan in Jeruzalem, onze heilige stad, geen gewalt, gewalt schreeuwen? Als hier de graven van heilige joden worden geopend, voel ik dat aan alsof het om het graf van mijn grootvader gaat. Daarom protesteer ik.”

De gewelddadige demonstraties in Jeruzalem zouden misschien zijn voorkomen indien er betere communicatie was geweest tussen de archeologische dienst en de Harediem. In het verleden is men in Jeruzalem tijdens ontwikkelingswerkzaamheden vaker op oude joodse begraafplaatsen gestuit. In overleg met vertegenwoordigers van de Harediem werden gevonden beenderen dan op een joodse begraafplaats elders opnieuw ter aarde besteld. De verontwaardiging over het openleggen en leeghalen van de graven op de "Franse heuvel' in Jeruzalem vermengde zich met uitzinnige woede over het harde optreden van de politie tegen de demonstranten, en tegen enkele rabbijnen in het bijzonder.

    • Salomon Bouman