Uitvoering akkoorden milieutop stagneert

DEN HAAG, 20 NOV. Concrete resultaten van de recente VN-conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED) in Rio de Janeiro dreigen uit te blijven ten gevolge van internationale conflicten, de recessie en door de bureaucratie bij de Verenigde Naties.

Dat zei de diplomaat L. Mazairac, onderhandelaar in de Nederlandse UNCED-delegatie en thans directeur-generaal internationale samenwerking, gisteren in Den Haag. Hij sprak tijdens een internationale bijeenkomst van zogeheten niet-gouvernementele organisaties (NGO's) over de uitkomsten van "Rio', die door de Novib was georganiseerd.

Na de in juni van dit jaar gehouden UNCED zou er sprake zijn geweest van een collectieve bereidheid om de verdragen snel in praktische maatregelen en financiële bijdragen om te zetten, maar volgens Mazairac “dreigt UNCED het momentum te verliezen”. Aan de zijde van de ontwikkelingslanden hebben vooral conflicten in Afrika (Somalië, Angola en Liberia) de aandacht afgeleid. De strubbelingen rondom "Maastricht', de Joegoslavische crisis en een mogelijke handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de EG zouden inmiddels een wig gedreven hebben in het "noordelijke' blok. Gezien de vermeende recessie hebben vele landen er bovendien moeite mee hun in Rio gedane financiële toezeggingen gestand te doen, aldus Mazairac.

"Agenda 21', het honderden pagina's dikke slotdocument van "Rio' waarin is vastgelegd hoe natuurbescherming en economische groei in de volgende eeuw hand in hand kunnen gaan, is volgens Mazairac weliswaar “een van de meest leesbare stukken ooit door een VN-conferentie opgesteld”, maar de omvang zou het “onhanteerbaar” maken voor het VN-apparaat dat het moet uitvoeren. “Alles wat in die machinerie terechtkomt verandert in zand”, aldus Mazairac. Over de samenstelling, grootte en bevoegdheden van een VN-commissie die op de uitvoering toezicht moet houden is nog steeds geen overeenstemming bereikt.