Transavia komt volgend jaar in rode cijfers terecht

SCHIPHOL, 20 NOV. Luchtvaartmaatschappij Transavia, voor 80 procent eigendom van de KLM, zal dit jaar een minimale bedrijfswinst boeken en volgend jaar in de rode cijfers terechtkomen. Deze sombere verwachting sprak president-directeur P. Legro gistermiddag uit tijdens een persconferentie op Schiphol.

Transavia heeft net als bijna alle andere luchtvaartmaatschappijen te kampen met tegenvallende resultaten. Vooral de kosten zijn de pan uitgerezen: brandstof, overvliegrechten, landingsgelden en luchtverkeersbegeleiding slokken een steeds groter deel op van de inkomsten. Een forse groei van het aantal passagiers, van 830.000 in 1991 tot 1,1 miljoen dit jaar, kon die tegenvallers niet goedmaken.

Legro verwacht dat de winst dit jaar zal uitkomen op ongeveer 20 miljoen gulden. Het grootste deel daarvan is het resultaat van de verkoop van twee vliegtuigen. Legro “Dat kun je maar een keer doen, dan is het op.” Wordt die eenmalige transactie buiten beschouwing gelaten dan resteert voor dit jaar een bedrijfswinst van één tot anderhalf miljoen gulden. Dat betekent ruwweg één gulden per vervoerde passagier.

Een deel van de problemen bij Transavia is veroorzaakt door de buitengewoon lage tarieven op de vervoersmarkt. De concurrentie van de nieuwe Air Holland en enkele buitenlandse chartermaatschappijen zette de prijzen onder druk. Daar komt nog bij dat de touroperators dit jaar zeer terughoudend waren bij het reserveren van stoelcapaciteit voor het komende seizoen: er werden een kleine 100.000 stoelen minder “ingekocht” bij Transavia dan vorig jaar.

Door de felle concurrentie op de chartermarkt zag Transavia zich ook gedwongen tot prijsverlagingen. Legro spreekt van een “uiterst magere stoelprijs”, die bijna 2 procent onder het niveau ligt van vorig jaar.

Behalve een lage opbrengst per vliegtuigstoel en een hoog kostenpeil ziet Transavia zich ook genoodzaakt tot verdere investeringen in de vloot. Legro: “De modernisering van onze vloot mag niet achterop raken. Nu stoppen betekent dat je over enkele jaren in de problemen komt.” De vlootvernieuwing betekent wel dat het bedrijf verder wordt opgezadeld met zware lasten.

Om het tij te keren is Transavia enkele weken begonnen aan het Plan 2000, een ingrijpende operatie die vooral is gericht op kostenbeheersing. Legro: “Door alle uitgaven wordt de stofkam gehaald. Een paar aanpassinkjes zijn hier niet voldoende.” De passagiers van Transavia zullen niets mogen merken van de kostenoperatie. Er zal dus niet worden bezuinigd op de dienstverlening.

Ook aan personeelsinkrimping wordt volgens Legro niet gedacht: de besparingen zullen bij voorbeeld moeten komen uit meer intensieve samenwerking met de collega's KLM en Martinair. Zo kan bij het technisch onderhoud van vliegtuigen gebruik worden gemaakt van eventuele leegloop onder KLM-technici.

Van de vakantiebestemmingen waar Transavia op vliegt heeft Griekenland vorig jaar de koppositie overgenomen van Spanje. Er werden 384.000 “pakketreizen” naar Griekenland verkocht, 28 procent meer dan in het jaar daarvoor. Spanje liep met 10 procent terug tot 348.000, op de derde plaats komt Turkije met 163.000.(ANP)