Strijd om Management Share volgt scenario van een klucht

AMSTERDAM, 20 NOV. In een overvolle vergaderzaal van hotel Krasnapolsky in Amsterdam werd gistermiddag een ware klucht opgevoerd. Het betrof een aandeelhoudersvergadering van Management Share met in de hoofdrollen drs.A. Bakker als kandidaat-commissaris, voorgedragen door Ditcorp III en president-commissaris prof.dr.H. Janssen van Management Share.

Het had, zoals een goede voorstelling betaamt, een pakkende inleiding, een onderhoudend middenstuk en een licht dramatische maar voorspelbare slotscène. Er is zelfs nog een kleine kans dat het verhaal een vervolg krijgt, als mocht blijken dat de vergadering niet rechtsgeldig was.

Het draaide allemaal om de benoeming van Bakker, oud IBM-man, in de raad van commissarissen bij Management Share. Komt Bakker in de raad, dan is het pad geëffend voor Ditcorp om de huidige top van Management Share, president-commissaris Janssen en interim-directeur drs. L. Leeman, de laan uit te sturen. Hun aftreden is reeds geagendeerd op de komende commississarissenvergadering, aanstaande maandag.

Ditcorp krijgt dan de touwtjes in handen om naar eigen inzicht en vermogen Management Share te leiden. Directeur Leeman en het overgrote deel van zijn 180 werknemers vrezen dat Ditcorp het bedrijf wil reorganiseren, waardoor veel banen dreigen te verdwijnen. Zij toonden zich dan ook fel tegenstander van Bakker's benoeming.

President-commissaris Janssen, die de vergadering leidde, zette na de opening direct de aanval in op Ditcorp om de benoeming van Bakker te verijdelen. Ditcorp had volgens Janssen verzuimd de Stichting Prioriteit, waarin een deel van de aandelen Management Share zijn ondergebracht, schriftelijk uit te nodigen voor de vergadering. Statutair gezien onjuist, was de mening van Janssen. Hij betwijfelde het of de vergadering “rechtsgeldige besluiten kon nemen”, in casu of de benoeming van Bakker wel rechsgeldig kon zijn.

“Onzin” appelleerde Diticorp III-advocaat Voûte en hij stak een juridisch monoloog af. Janssen had er geen boodschap aan en dreigde de vergadering vroegtijdig te beëindigen. Na hevige protesten van Voûte, een aantal schorsingen en veel hamerwerk van voorzitter Janssen, werd de vergadering alsnog voortgezet.

Eerder deze week had Management Share de door Ditcorp III uitgeschreven aandeelhoudersvergadering ook nog willen verhinderen door een drietal gerechtelijke procedures tegen Ditcorp aan te spannen. De rechter stelde Management Share echter gistermorgen in het ongelijk, zodat de vergadering "gewoon' doorgang kon vinden.

In het tweede bedrijf kwamen vooral de personeelsleden aan bod, die achterin de zaal een staanplaats hadden weten te bemachtigen. Leeman had 154 van zijn circa 180 medewerkers gevolmachtigd, zodat zij eveneens op de vergadering het woord konden voeren. De voorzitter Berksma van de ondernemingsraad drong er bij Bakker op aan zijn kandidatuur te heroverwegen en voegde eraan toe dat het personeel hem als “ongewenst” beschouwd. “Ons bedrijf is gebaat is bij rust, we willen geen gedonder in de tent.” Een stevig applaus viel hem ten deel.

Het personeel is tevreden over Leeman en wil dat hij de komende maanden zijn klus kan afmaken. Hij trok Management Share uit het financiële moeras en heeft een maand geleden een “strategisch plan 1992-1994” gepresenteerd.

Berksma memoreerde eveneens een eerdere uitspraak van Bakker dat hij van benoeming zou afzien, als hij geen steun zou hebben van het personeel. Maar Bakker wenste toch het commissariaat, ondanks alle protesten, te accepteren. Aandeelhouder W. Don van Ditcorp III verweet het personeel zich voor het karretje van de huidige directie te hebben laten spannen. Volgens hem was het noodzakelijk dat Management Share “een man krijgt die verstand heeft van de business”. Hij verweet Leeman en Janssen "plûche-vastheid' en beschuldigde hen van “het opvoeren van toneelstukjes”.

Het beleid dat Ditcorp voor heeft met Management Share was gisteren onduidelijk. Bakker bleef met zijn pleidooi over de toekomstplannen van het automatiseringsbedrijf op de vlakte en zei slechts dat Ditcorp ernaar streeft “de continuteit van Management Share te waarborgen”. Of activiteiten afgestoten zullen worden, liet Bakker in het midden.

Het was op voorhand duidelijk dat Bakker zou worden benoemd tot commissaris, omdat Ditcorp III de meerderheid van de aandelen in Management Share heeft. Toch vond voorzitter Janssen dat er een formele stemmingsprocedure moest worden gehouden. Met veel gevoel voor drama sommeerde hij dat de stemmen één voor één opgelezen dienden te worden. Maar de enkelvoudige stemmen van de gevolmachtige werknemers vielen in het niet bij 2.310.066 stemmen die Ditcorp III mocht uitbrengen. Bakkers benoeming was daarmee een feit, al kon de jurist Janssen niet nalaten te zeggen dat hij de rechtsgeldigheid van de benoeming in twijfel trekt.

    • Peter Alaerds