SER eens met tijdpad toetreding tot EMU

DEN HAAG, 20 NOV. De Sociaal-Economische Raad is vanmorgen unaniem akkoord gegaan met het advies over de aanpassing van het financieel-economische beleid die nodig is voor de Nederlandse toetreding tot de Economische en Monetaire Unie, en de toekomst van de overleg-economie. “In dit advies spreekt de SER zich krachtig uit voor een snelle ratificatie van Maastricht en een goede en spoedige realisering van de EMU”, zei SER-voorzitter Quené.

Wel vindt de SER dat de positie van het Europese Parlement moet worden versterkt en de doorzichtigheid van de besluitvorming moet worden vergroot. FNV-voorzitter Stekelenburg noemde een “revitalisering van de overleg-economie” absoluut noodzakelijk. “Geen vecht-economie, maar een overleg-economie past bij deze tijd.”

Om in het Europa zonder grenzen de concurrentieslag te kunnen winnen, moet de participatiegraad worden verhoogd en moeten er meer banen worden gecreëerd. Ook VNO-voorzitter Rinnooy Kan wees op het belang van het creëren van meer banen. Het offensief moet volgens de werkgeversvoorzitter gericht zijn op versterking van werkgelegenheid aan de "onderkant van de arbeidsmarkt' “omdat daar succes het meest en het snelst loont en het slaan van een bres kan uitwerken als katalysator.”

Kroonlid prof.dr. J.A.H. de Beaufort Wijnholds van De Nederlandsche Bank vond het verheugend dat op zulke belangrijke punten overeenstemming is bereikt tussen werkgevers en werknemers. “Ik denk bijvoorbeeld aan de verbetering van het klimaat voor centraal overleg en aan de eenstemmigheid over het belang van het verlagen van de collectieve lastendruk.” Verder noemde hij het een goede zaak dat grotere inkomensverschillen tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden worden geaccepteerd als financiële prikkel om herintreding te bevorderen.