Scherp lagere winst Free Record Shop

De resultaten van Free Record Shop (cd's) bevinden zich in een vrije val.

Tegenover een winst van 9,3 miljoen gulden in het boekjaar 1990/91 wordt over het op 30 september afgesloten jaar nog maar een “bescheiden” positief resultaat verwacht, zo heeft het bedrijf meegedeeld. De jaarresultaten zullen half januari worden bekendgemaakt. In de eerste helft van 1991/'92 daalde de winst van 6 miljoen naar 2,2 miljoen gulden en de tweede helft van het boekjaar zal met verlies worden afgesloten.

De directie wijt de slechte gang van zaken aan de erg mooie zomer, die evenals bij andere detaillisten een negatieve invloed op de omzetten heeft gehad. De winstdaling in het eerste halfjaar schreef de directie toe aan een buitengewone last van 3,9 miljoen, veroorzaakt door onder andere het afwaarderen van voorraden en het versneld afschrijven van diverse kosten uit voorgaande jaren.

Eind 1989 werden de certificaten van aandelen Free Record op de parallelmarkt van de Amsterdamse beurs geïntroduceerd op een koers van 31 gulden. Vanochtend werd gehandeld op 11,80 gulden.