RDM poogt alsnog onderzeeërs aan Taiwan te verkopen

ROTTERDAM, 20 NOV. De contracten tussen Frankrijk en Taiwan voor de levering van 60 Mirages met bijbehorende raketten zijn aanleiding voor de directie van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) om opnieuw bij het ministerie van economische zaken toestemming te vragen voor de levering van Nederlandse onderzeeërs aan Taiwan. RDM wil wel eerst een officiële bevestiging uit Parijs afwachten. De fractie van de VVD in de Tweede Kamer vindt dat RDM nu alsnog een exportvergunning moet krijgen. De VVD zal de regering maandag vragen haar besluit van begin dit jaar te “heroverwegen”, zoals premier Lubbers op 19 februari toegezegde, voor het geval andere EG-landen wapens aan Taiwan zullen leveren. Andere grote fracties in de Tweede Kamer willen pas een standpunt bepalen wanneer de Franse regering haar goedkeuring aan de leveranties zelf bevestigt. Maandag komt het Nederlandse wapenexportbeleid aan de orde in een overleg tussen de regering en een Kamercommissie.

In februari steunde de Kamer het regeringsbesluit om geen exportvergunning te verlenen, omdat de relaties met China niet mochten worden verstoord. Maar in hetzelfde debat werd een motie van D66 aanvaard, die zegt dat het besluit moet worden herzien als andere EG-landen wel wapens naar Taiwan exporteren. De Industriebond FNV staat achter een exportorder voor RDM voor de levering van onderzeeërs of onderdelen daarvan. Voorzitter B. van der Weg van de bond zei gisteravond dat de situatie nu zodanig is veranderd dat er voor de regering alle aanleiding bestaat om toestemming te verlenen. Ook het belang van de werkgelegenheid moet nu volgens Van der Weg opnieuw in beschouwing worden genomen. PvdA-Kamerlid H. Vos, tevens voorzitter van de Commissie economische zaken in de Tweede Kamer, zei gisteravond dat de rapportage van minister Andriessen over nieuwe Nederlandse exportorders voor China bepalend moet blijven voor de Nederlandse houding jegens de Volksrepubliek en Taiwan. Staatsecretaris Van Rooy liet vanochtend in Hongkong weten dat Nederland nog geen plannen heeft om onderzeeërs te verkopen.