Hulpverlening: meer verslaafde jongeren

AMSTERDAM, 20 NOV. De instellingen voor verslavingszorg in Nederland verwachten een grote groei van het aantal verslaafde allochtonen en jongeren van alle nationaliteiten.

Dit blijkt uit onderzoeken die zijn verricht naar aanleiding van de conferentie over verslavingszorg die vandaag in de RAI in Amsterdam wordt gehouden en waaraan zo'n 700 hulpverleners meedoen.

Er zijn in Nederland naar schatting 22.000 drugverslaafden, 100.000 gokverslaafden en 600.000 probleemdrinkers. De problemen met de zorg voor deze mensen worden nog vergroot doordat de ministeries van WVC en justitie ongeveer 20 procent (27 miljoen gulden) gaan bezuinigen op het budget.

Bij de jongeren is gokverslaving (34 procent) het grootste probleem, gevolgd door verslaving aan harddrugs (24 procent). Van de verslaafde allochtonen gaat het in de helft van de gevallen om harddrugs. Dit concludeert de psycholoog dr.ir. J. Derks uit een onderzoek onder een derde deel van de ongeveer 3.000 hulpverleners.

De hulpverleners die een andere baan willen, klagen vooral over de werkdruk. Dit concludeert drs. R. Kappert, hoofd personeel en organisatie van het Jellinek Centrum uit haar onderzoek onder 300 hulpverleners. Ook de geringe carrièremogelijkheden en de slecht betaling spelen mee in de ontevredenheid.

Dr. E. Schippers, hoofddocent klinische psychologie van de KU Nijmegen, pleit voor een grotere nadruk op preventie. Artsen, leraren en jongerenwerkers zouden jongeren op de gevaren van verslavingen moeten wijzen.

Dr. J. Walburg, algemeen directeur van het Jellinek Centrum in Amsterdam, denkt dat vooral voor ouders een belangrijke taak is weggelegd bij het voorkomen van problemen. “Ouders laten het de laatste jaren afweten. Zij zouden met hun kinderen strenge afspraken moeten maken”, aldus Walburg.