Gevangenisdirecteur van De Grittenborgh in Hoogeveen geschorst

LEEUWARDEN, 20 NOV. Directeur H. Kranendonk van gevangenis De Grittenborgh in Hoogeveen is gisteren met onmiddellijke ingang geschorst door het ministerie van justitie. De Vereniging van Directieambtenaren bij Penitentiaire Inrichtingen en aanverwante inrichtingen (VDPI) eist vandaag bij het hoofd van de directie delinquentenzorg en jeugdinrichtingen in Den Haag dat de schorsing van Kranendonk wordt teruggedraaid. Gebeurt dit niet, dan zal de vereniging een kort geding aanspannen.

De schorsing van Kranendonk volgt op het instellen van een onderzoek van de rijksrecherche naar de vraag of Kranendonk op de hoogte was van de plannen van enkele gedetineerden in de extra beveiligde afdeling om met geweld te ontsnappen. Op 23 oktober ontsnapten drie gedetineerden na personeel te hebben gegijzeld. Een woordvoerder van Justitie onderstreept dat de schorsing van Kranendonk los staat van zijn mogelijke voorkennis. Volgens hem veroorzaakte de aanhoudende publiciteit onrust bij het personeel van de strafinrichting en bij Kranendonk zelf. Er zou hierdoor sprake zijn van een onwerkbare situatie.

Kranendonks functie is voorlopig overgenomen door E. Kuiper, oud-directeur van gevangenis De Esserheem in Veenhuizen. F. van den Broek van de VDPI zegt verbaasd te zijn over de schorsing van Kranendonk. “Kranendonk heeft zelf aangedrongen op een onderzoek door de rijksrecherche en nauwelijks is dit ingesteld of hij wordt op non-actief gezet”. Volgens Van den Broek gooit het ministerie met de disciplinaire maatregel olie op het vuur. “Men speelt in op de golf van emoties. Er is niet met Kranendonk gesproken, alleen over hem. Justitie had hem juist in bescherming moeten nemen”, aldus Van den Broek. Voor de buitenwereld zal de schorsing een negatieve bijklank krijgen, meent hij. “Mensen gaan er vanuit dat waar rook is, vuur zal zijn”.

Kranendonk heeft naar aanleiding van mededelingen van bewaarders als zou er een ontsnapping op handen zijn wel degelijk maatregelen genomen, aldus Van den Broek, directeur van gevangenis De Marwei in Leeuwarden. Kranendonk zou uitvoerige celcontroles hebben laten uitvoeren op de extra beveiligde afdeling. Ook heeft hij de zes gedetineerden laten fouilleren en is hun kleding onderzocht. Tevens zijn er inspecties gehouden om te controleren of er materiaal was verdwenen, aldus Van den Broek. Hij zegt er vanuit te gaan dat het rijksrecherche-onderzoek zal uitwijzen dat Kranendonk niets verweten kan worden.