Foto: AMELAND - Een dood konijn in de duinen van ...

Foto: AMELAND - Een dood konijn in de duinen van Ameland: een van de vele slachtoffers van de besmettelijke virusziekte myxomatose, die wordt overgebracht door bloedzuigende insekten en eind jaren vijftig in Nederland de kop opstak.

Op Ameland vallen volgens jachtopziener R.T. Kiewiet jaarlijks enkele honderden doden onder de konijnenpopulatie, die er ongeveer 15.000 exemplaren telt. De top van de sterfte door myxomatose ligt in september/oktober, wanneer de stand zijn grootste omvang heeft. Veel karkassen worden opgeruimd door roofvogels als de blauwe en de bruine kiekendief. (Foto Peter Hilz)