Eco-toeristen

In de krant van 19 november (Derde-wereldlanden raken steeds meer in trek bij eco-toeristen, pagina 21) worden in een grafiek de aantallen toeristen vermeld die de verschillende continenten bezoeken. Deze getallen moeten worden vermenigvuldigd met 1.000. In Noord-Afrika bij voorbeeld kwamen dus niet 10.366, maar 10.366.000 toeristen. De cijfers betreffen het bezoek in het hele jaar 1990.