De aanstaande afschaffing van de dienstplicht ...

De aanstaande afschaffing van de dienstplicht verlost de feministische beweging van een van haar pijnlijkste dilemma's.

B. Bossers, Vrije Universiteit Amsterdam

Het tegen (geringe) vergoeding uitreiken van een OV-jaarkaart aan studenten is niet bevorderlijk voor de lichamelijke conditie van die bevolkingsgroep.

L. van der Valk, Vrije Universiteit Amsterdam

De belasting van het milieu door het verkeer zou minder zijn indien het geld dat het wachten in een file jaarlijks kost besteed zou zijn aan het openbaar vervoer.

P.L. van Wentzel, Technische Universiteit Delft

In zijn brieven aan de prins Von Augustenburg heeft Friedrich von Schiller terecht opgemerkt dat de zedelijke ontwikkeling van de mensenrechten achterblijft bij de juridische ontwikkeling. Getuige het feit dat er ook tegenwoordig tal van juristen zijn die menen dat het leerstuk mensenrechten uitsluitend een juridisch leerstuk is, schreef Schiller in 1793, bijna tweehonderd jaar geleden, profetische woorden.

Th. A. van Baarda, Universiteit Twente