Bührmann boekt forse winstdaling

ROTTERDAM, 20 NOV. De winst van Bührmann-Tetterode (grafisch papier, verpakkingen en kantoorsystemen) is over de eerste negen maanden van dit jaar met 37,6 procent teruggelopen tot 80,4 miljoen gulden.

In dezelfde periode vorig jaar bedoeg het netto-resultaat nog 128,8 miljoen. De winst per aandeel kwam op 2,27 gulden. Gisteren maakte BT zijn resultaten over het derde kwartaal bekend.

De omzet in de eerste negen maanden bedroeg 4,2 miljard gulden, een groei van 2,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 1991. Indien echter acquisities en desinvesteringen buiten beschouwing worden gelaten, daalde de omzet met 7,6 procent. In de geconsolideerde jaarrekening van Bührmann-Tetterode zijn in 1992 een vijftal bedrijven toegevoegd. Dat zijn Cimac, Hartmann & Flinch, Lunnon, Redwood en Van der Windt Carton France. Na het tweede kwartaal werden de ondernemingen Papier-Metaal en Edelpapier afgestoten.

Bührmann-Tetterode wijt de daling van de netto-winst aan de verslechterde marktomstandigheden. “Na redelijk verlopen maanden juli en augustus trad in september een verslechtering op en was er op praktisch al onze markten een beeld van lagere volumes en/of lagere prijzen”, aldus de Raad van Bestuur. De forse devaluatie, tegen het einde van het derde kwartaal, van het Britse pond, de Spaanse pesata en de Italiaanse lire zette de resultaten van Bührmann-Tetterode verder onder druk.

Vooral in de sector grafische en kantoorsystemen heeft Bürhmann te kampen met problemen. De orderontvangst in West-Europa viel in september onverwachts ver terug, omdat er volgens Bührmann sprake is van een uitstel van investeringen door de grafische industrie. De ontwikkeling van de grafische markten in het Verre Oosten bleef goed.

Ook de sector verpakkingen werd in het derde kwartaal getroffen door de verslechterde economische omstandigheden in de Westeuropese markten. Hierdoor hadden zowel flexibele en beschermende verpakkingen als papier en karton te kampen met een terughoudende vraag en lagere prijzen.

Volgens Bührmann Tetterode zal de economische teruggang in continentaal Europa de markten en de resultaten blijven benvloeden. Men verwacht voor het rest van het jaar het concern onder druk zal blijven staan. “De netto winst zal uit gewone bedrijfsuitoefening in het vierde kwartaal beperkt zijn”, aldus de Raad van Bestuur van Bührmann-Tetterode.