"Brussel': biotechnologische produkten soepeler toelaten

ROTTERDAM, 20 NOV. Biotechnologische produkten dienen in de toekomst makkelijker en sneller te worden toegelaten op de EG-markt. Dat is de strekking van nieuwe beoordelings- en kennisgevingsprocedures, voorgesteld door de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Gemeenschap.

De voorstellen zijn bedoeld om de concurrentiepositie van biotechnologische bedrijven in de EG-lidstaten ten opzichte van die in de Verenigde Staten en Japan te versterken. Door de procedures te versnellen en de bureaucratische formaliteiten tot een minimum terug te brengen, zullen bedrijven de internationale concurrentie slagvaardiger aan kunnen gaan.

Een gedetailleerde inventaris van de nieuwe maatregelen, opgesteld door het Coördinatiecomité Biotechnologie, wordt volgende week gepubliceerd. Voor ze in werking kunnen treden, zullen ze eerst nog moeten worden besproken in het Europese Parlement en daarna geratificeerd door de Europese Ministerraad.

Op het moment zijn de procedures in Europa nog zeer tijdrovend, waardoor het tijdstraject van research en ontwikkeling naar de markt vooral voor kleine biotechnologie-bedrijven frustrerend lang is. De nieuwe maatregelen behelzen onder meer dat, wanneer het biotechnologisch gemanipuleerde organisme niet levensvatbaar is, het produkt voldoet aan algemeen aanvaarde veiligheidscriteria en er binnen drie maanden na kennisgeving geen bezwaren zijn ingebracht, het betrokken produkt onverwijld op de markt kan worden gebracht. Voorbeelden van door biotechnologische manipulatie verkregen voedingsmiddelen zijn virusresistente aardappelen, snel fermenterende gisten en cholesterolarme dierlijke vetten.

In de voorgestelde beoordelings- en kennisgevingsprocedures zal ook de beoordeling van de milieurisico's worden betrokken. Volgens secretaris-generaal van de Europese Commissie David Williamson zullen “de bevordering van industriële activiteiten en de bescherming van milieu en consument hand in hand gaan.”