Britten stoppen met kweekreactoren

ROTTERDAM, 20 NOV. Groot-Brittannië trekt zich terug uit het Europese project voor de ontwikkeling van snelle kweekreactoren. De Britse minister voor energie Tim Eggar heeft dit gisteren meegedeeld. Er is onvoldoende uitzicht op commerciële exploitatie van de kweekreactoren.

In het European Fast Reactor programma (EFR) werkten Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk samen. Nu de Britten stoppen is het programma praktisch een Franse aangelegenheid geworden. De Duitse inbreng was al bescheiden. Het publieke verzet tegen de bestaande Franse kweekreactoren in aanmerking genomen, lijkt het definitieve einde van ontwikkeling en gebruik van kweekreactoren in Europa niet ver meer.

Europa heeft op dit moment geen kweekreactor meer in gebruik. De Franse kweekreactor Phénix, een onderzoeksreactor die in 1973 aan het elektriciteitsnet kwam, werd vorig jaar gesloten na een nog onbegrepen storing. De commerciële inzet van de Super-Phénix (een 1200 MW-reactor waarin behalve Frankrijk vooral Italië, maar ook Nederland, participeert) is na storingen keer op keer uitgesteld. Aan een nieuwe start zal een hoorzitting voorafgaan. Ook de 250 MW Britse kweekreactor bij Dounreay (in 1975 aan het net) ligt stil, hij zal in 1994 worden gesloten. De SNR-300 die Duitsland, België en Nederland bij Kalkar hebben gebouwd ging in 1991 dicht voor hij met splijtstof werd geladen.

De Britse kernenergiebedrijven, alle staatseigendom, hebben teleurgesteld op het besluit gereageerd. Het laat de ontwikkeling van nieuwe kweektechnologie geheel in handen van Rusland, Japan en de VS, menen zij. Europa loopt een achterstand op die waarschijnlijk niet meer in te lopen is.

Het EFR-project beoogde een kweekreactor te ontwikkelen die niet alleen veilig maar ook economisch was. Over de rentabiliteit van de kweekreactoren ontstond steeds meer onzekerheid toen de nucleaire industrie na de ongelukken bij Harrisburg en Tsjernobyl in een recessie raakte. Het uranium en plutonium dat uit ontmantelde kernwapens vrijkomt maakte het er niet beter op.

Kweekreactoren "branden' op plutonium dat zij zelf produceren uit een uranium soort die veel algemener is dan het uranium-235 dat in de gewone reactoren wordt verspleten. Omdat ze meer plutonium vormen dan ze zelf verbruiken vergroten ze toch al grote voorraden plutonium. Met een technische ingreep zijn ze overigens om te bouwen tot netto plutonium-verbranders.