Zedenleer

PvdA-partijvoorzitter Felix Rottenberg heeft verklaard dat Nederland geen immigratieland is (NRC Handelsblad van 4 november).

Ik herinner mij de Kamerbehandeling van een nota over de ruimtelijke ordening in 1976. Drees van DS'70 diende bij die gelegenheid een motie in, waarin hij de Kamer wilde doen uitspreken dat Nederland geen immigratieland was. De PvdA verzette zich heftig tegen de motie en beschuldigde de indiener ervan van racisme.

Drees' motie leek in die tijd niet onredelijk. De nota die besproken werd, zei dat we in het jaar 2000 moesten rekenen op achttien miljoen inwoners. Nederland kond dit nog behappen, had de nota berekend, maar dan moesten er niet veel meer bijkomen. Huidige bevolkingsprognoses berekenen een inwonertal in het jaar 2000 van om en nabij de zestien miljoen. Je zou zeggen dat er dus ruimte voor enige immigratie over moet zijn.

De PvdA heeft sedert de tijd van het kabinet-Den Uyl haar standpunt over immigratie nogal gewijzigd, getuige de uitspraak van haar voorzitter.

    • Mr.Drs. Lambert J. Giebels