Vrees voor afwijzing van sollicitanten; Achterban van CDA wil Ziektewet handhaven

DEN HAAG, 19 NOV. De achterban van het CDA heeft grote bezwaren tegen afschaffing van de Ziektewet. Dit blijkt uit reacties die het partijbestuur de afgelopen maanden heeft verzameld.

Eind april stelde een CDA-commissie onder leiding van prof. dr A.H.J. Kolnaar voor deze wet af te schaffen. De partijraad zal volgende week zaterdag in Arnhem beslissen wat de partijlijn wordt.

De commissie-Kolnaar stelt in haar rapport Sociale zekerheid en verantwoordelijkheid voor de Ziektewet af te schaffen om zo de kosten van ziekteverzuim voluit bij ondernemers en werknemers te leggen. Dat zou de werkgever stimuleren om meer te doen aan preventie van ziekte, aan medische begeleiding en aan rentegratie van herstelde werknemers.

Verschillende Kamerkringen uit het CDA, zoals Brabant, Leiden en Haarlem, wijzen de afschaffing zonder meer van de hand. Ze wijzen, met Friesland en Gelderland, op het risico dat werkgevers dan minder gezonde sollicitanten buiten de deur zullen houden (negatieve selectie). Ook beschouwen zij afschaffing van de Ziektewet als “ondermijning van de solidariteit”.

Andere Kamerkringen, zoals Limburg, Overijssel en Drenthe, vrezen dat door het verdwijnen van de Ziektewet de risico's voor kleine bedrijven te groot worden. Slechts een paar kringen (Rotterdam en Den Helder) gaan akkoord met het voorstel.

Een overgrote meerderheid van de Kamerkringen juicht het toe dat de commissie-Kolnaar de invoering van een mini-stelsel (reductie van de sociale zekerheid tot bijstandsniveau) van de hand wijst. Zo'n mini-stelsel zou niet voldoen aan de CDA-eis van “solidariteit in gespreide verantwoordelijkheid”.

De brede lijn van het rapport-Kolnaar - verschuiving van verantwoordelijkheid van de overheid naar burger, ondernemer en sociale partners - wordt door de achterban van het CDA goedgekeurd. Over de invulling lopen de meningen echter uiteen. Veel kritiek was er bijvoorbeeld op de nieuwe bonus/malusregeling in de WAO, die kleine bedrijven te zwaar zou treffen.

Kolnaar zei vanmorgen in een reactie te verwachten dat de Partijraad ondanks de kritiek toch akkoord zal gaan met een “gefaseerde afschaffing” van de Ziektewet. “Het CDA pleit al geruime tijd voor de overdracht van werknemersverzekeringen naar de sociale partners; afschaffing van de Ziektewet is een eerste stap op die weg”, aldus Kolnaar.