Verlies in buitenland drukt winst van BASF

LUDWIGSHAVEN, 19 NOV. Het chemieconcern BASF heeft in het derde kwartaal een forse winstdaling geïncasseerd. Op de activiteiten buiten de Duitse thuismarkt is verlies geleden.

BASF AG, de Duitse dochter van het chemieconcern, boekte over de periode juli-september een bruto winst van 146 miljoen D-mark. Door de verliezen in het buitenland bleef de bruto winst van het concern steken op 111 miljoen.

Over de eerste negen maanden kwam de winst van BASF uit op 1,08 miljard D-mark, 45 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet liep in vergelijking ten opzichte van vorig jaar met 2,5 procent terug tot 34,2 miljard D-mark.

Bestuursvoorzitter Jürgen Strube wees er vanmorgen bij de bekendmaking van de cijfers op dat de situatie in de chemische industrie sinds augustus aanmerkelijk is verslechterd. De terugval reikt veel verder dan op grond van gewone seizoenspatronen viel te verwachten.

BASF kampt met een sterke druk op de prijzen. Oorzaak daarvan is de structurele overcapaciteit in de Europesche chemische industrie en de fors toegenomen concurrentie vanuit Oost-Europa en de Verenigde Staten. Voor BASF AG, goed voor ruim 40 procent van de omzet, is de marktpositie bovendien verzwakt door de sterke D-mark. In Duitsland zelf heeft de verslechterde economie tot een sterk teruggelopen vraag geleid.

BASF verwacht niet dat op korte termijn verbetering van de situatie zal optreden. Vooral in Duitsland is de economische toestand volgens de onderneming somber: afnemers in industrie en landbouw zijn erg afwachtend.

Om de winstmarges zoveel mogelijk intact te houden, streeft BASF naar verdere kostenverlaging. De onderneming wil het aantal arbeidsplaatsen in Duitsland de komende jaren terugschroeven. Op dit moment telt de onderneming bijna 126.000 banen, waarvan 52.000 in Duitsland.

De slechte resultaten van BASF komen niet onverwacht. Het Duitse chemieconcern, evenals het Nederlandse DSM sterk gericht op de bulkchemiemarkt, is zeer conjunctuurgevoelig. De komende dagen zullen de Duitse chemiebedrijven Hoechst en Bayer hun cijfers eveneens bekendmaken. De verwachting is dat ook zij winstdalingen van 30 à 40 procent zullen melden.