Verlengde schooldag

Natuurlijk bevat ook de regeling voor een experiment met de "verlengde schooldag voor allochtonen' (NRC Handelsblad, 12 oktober) arbitraire of zelfs willekeurige normen.

Alleen scholen in de Randstad en dan ook nog alleen scholen met tenminste zestig procent allochtone leerlingen komen voor subsidie in aanmerking.

Wat hebben Nederlanders toch met getallen en percentages? Heeft niet ieder kind recht op optimaal onderwijs of onderwijsbegeleiding? Op mijn eigen school - een MBO-opleiding - zie ik het ook weer. De school biedt op vier middagen in de week twee uur "huiswerkbegeleiding' voor "studiemoeilijkheden van zowel algemene als specifieke aard'. Maar dan alleen voor allochtone kinderen. Het ontbreekt er nog aan dat die kinderen tenminste voor zestig procent allochtoon moeten zijn.

    • Paul Ophey