Verdrag over aanpak van criminaliteit

ROTTERDAM, 19 NOV. Nederland, de Antillen, Aruba en de Verenigde Staten hebben overeenstemming bereikt over een verdrag dat voorziet in de gezamenlijke aanpak van de criminaliteit.

Minister Hirsch Ballin (justitie) zal het verdrag morgenmiddag samen met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Barr en de ministers van justitie van de Antillen en Aruba, Römer en Croes, ondertekenen in Washington. Door de overeenkomst wordt het volgens Justitie mogelijk om te komen tot een betere wederzijdse samenwerking bij de opsporing, inbeslagneming, confiscatie en verdeling van criminele winsten en hulpmiddelen.

Door het verdrag kan in de toekomst aan verzoeken van de VS worden voldaan om, na een toetsing door de Nederlandse rechter, "los' crimineel vermogen - waaronder banktegoeden - te confisceren.

Met het nu gesloten verdrag wordt vooral geanticipeerd op te ondernemen acties naar aanleiding van onderzoeken naar de activiteiten van de Surinaamse en Antilliaanse cocaïnemafia. Uit de eerste resultaten van politie-onderzoek is gebleken dat veel geld is ondergebracht in het Caraïbisch gebied en in de Verenigde Staten. Het gaat hierbij om vele tientallen miljoenen dollars.