Uitkering slachtoffers

De Tweede Kamer heeft minister d'Ancona (welzijn) woensdag gedwongen erkende slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog binnen drie maanden een uitkering te geven. Als dat niet in die tijd lukt, moet de minister de oorlogsgetroffenen rente vergoeden over het bedrag waarop zij recht hebben. De Kamerleden vonden het schandalig dat mensen die in de Tweede Wereldoorlog blijvend lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen, vaak langer dan een jaar op hun geld moeten wachten.

Minister d'Ancona wilde aanvankelijk niet ingaan op het dringende verzoek van de Kamer, maar aan het einde van een debat over de pensioenen voor oorlogsinvaliden ging zij overstag. Zij had erop gewezen dat de betrokken oorlogsslachtoffers een voorschot kunnen krijgen in afwachting van hun uitkering of pensioen. Maar de Kamer nam daar geen genoegen mee.