Uitgever stopt in december met jongerenkrant Primeur

AMSTERDAM, 19 NOV. Het jongerenweekblad Primeur verschijnt 16 december voor het laatst. Uitgeverij de Weekbladpers heeft hiertoe besloten omdat zij de oplage van de jongerenkrant te klein vindt om het blad te handhaven. De uitgeverij heeft de afgelopen twee jaar ruim drie miljoen gulden geïnvesteerd in Primeur, in plaats van de geplande één miljoen. Volgens H. Vervoort, directeur van de Weekbladpers, zou het nog ten minste drie jaar en twee miljoen gulden kosten om Primeur rendabel te maken.

De krant voor jongeren vanaf twaalf jaar bestaat sinds oktober 1990. De start van Primeur was hoopvol: binnen twee maanden waren vijfduizend abonnees geworven. Maar daarna vertoonde de aanwas van abonnees een minder stijgende lijn. Het weekblad heeft nu een betaalde oplage van elfduizend exemplaren. Volgens Vervoort is voor een kostendekkende exploitatie ongeveer het dubbele nodig.

“Een verrassing is het niet”, zegt Primeurs hoofdredactrice Aukje Holtrop, “en het is ook niet onredelijk van de Weekbladpers. Maar ik heb toch de pest in, want het is een gemis als de krant na kerst niet meer verschijnt. We probeerden altijd de juiste toon en invalshoek te vinden om jongeren de wereld uit te leggen. Straks hebben ze alleen nog de "gewone' kranten, terwijl ze nog niet echt toe zijn aan de beurspagina en al die achtergrondinformatie.”

In december vorig jaar kreeg Primeur een subsidie van een half miljoen gulden van het Bedrijfsfonds voor de Pers. Het geld werd besteed aan extra promotie-activiteiten voor het verliesgevende blad. “Verloren geld”, erkent Weekbladpers-directeur Vervoort nu. Volgens hem wordt Primeur weliswaar positief ontvangen door jongeren, “maar het stapje om een abonnement te nemen blijkt vaak te groot”. Hij vermoedt dat het niet gaat om de prijs: negentig gulden per jaar, die meestal door de ouders wordt betaald. “We merken dat jongeren toch minder geïnteresseerd zijn in nieuws dan in hobby's. Ze nemen liever een abonnement op Kijk. Ook blijkt dat sommige jongeren een krant bestemd voor hun lezersdoelgroep te kinderachtig vinden.”

J. de Vries, voorzitter van de Nederlandse Dagbladpers, noemt het verdwijnen van Primeur “een mini-tragedie”. “Het is erg jammer dat een journalistiek goed blad te gronde gaat. Bovendien, als Primeur er in zou zijn geslaagd de jongste generatie aan het lezen te krijgen, zou iedere krant daar blij mee moeten zijn.”

Volgens De Vries kan de Nederlandse Dagbladpers Primeur niet redden. “Dat valt buiten de doelstelling van de NDP.” Wel heeft hij als directeur van de Hollandse Dagbladcombinatie overwogen de jongerenkrant te voegen bij het Haarlems Dagblad. Hij zag daarvan uiteindelijk af, omdat de kosten te hoog zouden zijn: “Enkele tonnen per jaar”, aldus De Vries.

Als voorbeeld voor Primeur diende de Engelse jongerenkrant The Early Times. Het weekblad besteedt veel aandacht aan buitenlandse actualiteit, natuur en milieu en economie. Daarnaast is er speciale aandacht voor onderwerpen die jongeren aangaan, zoals een rubriek School. Het paradepaardje van de jongerenkrant is de Primeur-persploeg, die bestaat uit jongeren die zelf interviewen en reportages maken. Wekelijks schrijven zij twee pagina's vol.

“Met Primeur hebben we jongeren willen laten zien dat een krant niet saai hoeft te zijn”, aldus hoofdredactrice Holtrop. Ze heeft de hoop dat de krant blijft bestaan nog niet helemaal opgegeven. “Ik blijf hopen dat we ergens een instelling of een sponsor vinden die in de krant wil investeren. Pas als de krant weg is, geloof ik dat voortbestaan echt niet mogelijk is.”