Staf van Legerkorps naar Münster; Leger gaat nauw samen met Duitsers

DEN HAAG, 19 NOV. Landmacht en marine gaan nauw samenwerken met Duitsland. De staf van het Eerste Legerkorps zal uit Apeldoorn verdwijnen en in Duitsland worden gevestigd.

Samen met Duitse eenheden zal het Eerste Legerkorps een "binationaal' karakter krijgen en op toerbeurt worden geleid door een Duitse of Nederlandse luitenant-generaal. Het commando van het nieuwe Legerkorps wordt waarschijnlijk in Münster gevestigd.

Dat blijkt uit uitgelekte plannen voor de Prioriteitennota, de herstructurering van de krijgsmacht, die de Landmacht heeft verspreid. Het nieuwe Korps zal voor dertig procent uit Nederlandse troepen bestaan en meer dan 40.000 militairen tellen. Het Eerste Legerkorps telt nu drie divisies, in vredestijd 30.000 man en in oorlogstijd 90.000 man. Op dit moment zijn 4.000 militairen van de landmacht in Duitsland gelegerd.

Defensie zoekt samenwerking met de Duitsers om tendenzen tot "renationalisatie' in Europa te voorkomen. Al maanden hamert minister Ter Beek (defensie) op die noodzaak, omdat hij zich na het wegvallen van het Warschaupact bezorgd maakt over een mentaliteit van "ieder voor zich'. Zelf heeft hij intensieve contacten gezocht met zijn Duitse collega en heeft hij zich na zijn aantreden sterk gemaakt voor samenwerking met krijgsmachten in Oost-Europa. Daarvoor bezocht hij Bonn, Praag en Boedapest.

Ook de marine zal in de toekomst meer met Duitse eenheden, waaronder de onderzeedienst en de marine-luchtvaartdienst, samenwerken om Duitsland, zoals experts het noemen, een "Atlantisch venster' op zee te bieden.

Ter Beek is ernstig verontrust over het opnieuw uitlekken van plannen waarover het kabinet nog geen definitieve besluiten heeft genomen. Eind dit jaar wil hij zelf zijn Prioriteitennota over de verkleining en herstucturering van de krijgsmacht presenteren.

Vorige week heeft hij de bevelhebber van de landmacht, luitenant-generaal H. Couzy, bij zich geroepen en een loyaliteitsverklaring geëist nadat de generaal in deze krant zijn verontrusting had geuit over de verkleining van de landmacht. “Mensen mogen niet vermorzeld worden”, schreef Couzy.

Maandag heeft Ter Beek de commandanten van de landmacht vertrouwelijk geïnformeerd over zijn voornemens. Daarna is aan de commandanten door het hoofd van de sectie communicatie van de landmacht een serie dia's vertoond over de veranderingen die op komst zijn. Die informatie is vervolgens verspreid.

De verkleinde landmacht die over beroepskrachten zal beschikken en over militairen die voor een aantal jaren een contract tekenen, zal behalve haar NAVO-verplichtingen ook in staat moeten zijn om op twee plaatsen tegelijk in de wereld voor een periode van drie jaar "vredesoperaties' uit te voeren met een minimale sterkte van één bataljon (ongeveer 800 militairen) dat om de zes maanden wordt afgelost.

Verder moet de Landmacht de mogelijkheid hebben om voor humanitaire acties eenheden van de genie, de geneeskundige troepen, transport- en verbindingseenheden te kunnen inzetten. Voor het opleggen van vrede kan in de toekomst een beroep worden gedaan op de luchtmobiele brigade, een gemechaniseerde brigade en logistieke en gevechtsondersteunende eenheden.

    • Willebrord Nieuwenhuis