Sinterklaas

In een analyse over "De dreigende teloorgang van Sinterklaas' vraagt Nicolaas Matsier zich in NRC Handelsblad van 14 november af hoe men het weet dat verleden jaar nog maar 51 procent van de Nederlanders Sinterklaas viert.

Een uitspraak die hij kennelijk betwijfelt daar in de Winkler Prins staat dat de Sinterklaasviering in Nederland het populairste feest van het jaar is.

Dat de kerstman oprukt moge waar zijn, maar dat Sint Nicolaas dit jaar “onder de 50% terecht gekomen is”, is slechts een boude veronderstelling van de Santa Clauslobby.

Daar de redactie van deze krant er niet voor schroomde om onder de Kamerleden een enquête te houden naar wie de voorkeur uitging: Bush of Clinton (uitslag naar ik meen 92 procent voor Clinton) lijkt het mij niet onredelijk dat nu onder de lezers een stemming wordt gehouden tussen Santa Claus en Sinterklaas. Hierdoor kan dan onomstotelijk worden vastgesteld hoe groot hun populariteit in Nederland is. Uiteraard gaat mijn stem naar sinterklaas.

    • Ir. P.J. de Lint