Parthenocratie

J. Granaada uit Hoogeveen maakt de ernstige doch niet onvergeeflijke fout een intact hymen (NRC Handelsblad, 5 november) als beslissend criterium voor maagdelijkheid op te vatten.

Dat is, zouden antroposofen zeggen, een grofstoffelijke benadering. Het gaat om een attitude die blijkt uit het zwierig dragen van strikjes en hoedjes, het zitten op een goed verzorgde troon of woolsack, het onderhouden van de sabbat en dergelijke dingen meer.

Het zijn dus niet gynaecologen die in een parthenocratie de dienst uitmaken doch veeleer kleer- en meubelmakers. Anders zou men ook moeten spreken over gynaecologocratie. Dan kun je net zo goed alles bij het oude laten.

    • Ben Hoffschulte