Parijs zoekt steun landbouw, overleg GATT gaat door

PARIJS/WASHINGTON, 19 NOV. De Franse regering probeert zo breed mogelijke steun te verzamelen voor de afwijzing van een akkoord tussen de VS en de EG over de landbouw. Parijs herhaalde gisteren nadrukkelijk dat een dergelijk akkoord niet verder mag gaan dan wat is afgesproken in het kader van de hervormde Europese landbouwpolitiek.

Premier Bérégovoy kondigde aan dat het parlement bijeen wordt geroepen als in Washington een akkoord wordt gesloten. Bérégovoy: “De positie die dan zal worden bepaald, zal niet alleen die van de regering maar die van Frankrijk zijn.”

De premier zei dit, nadat in een speciale ministerraad onder leiding van president Mitterrand was vastgesteld dat “Frankrijk meent dat de voorwaarden voor een akkoord niet vervuld zijn”.

De EG-commissarissen MacSharry en Andriessen hebben gisteren in Washington opnieuw gesproken over verlaging van de EG-landbouwsubsies. Begin november liep het overleg stuk, waarna de VS dreigden met een handelsoorlog tegen de EG als niet vóór 5 december een akkoord is bereikt. Meteen na aankomst dineerden Andriessen en MacSharry met de Amerikaanse handelsgezant Carla Hills en de minister van landbouw, Edward Madigan. Tijdens besprekingen gisteravond hebben zij zich niet beperkt tot het geschil over de Europese subsidies aan de producenten van oliehoudende zaden, maar hebben ze ook onderhandeld over de hele ronde van tariefsverlagingen in het kader van de GATT (Algemene overeenkomst over tarieven en handel).

Tijdens zijn bezoek aan Washington, afgelopen maandag, had GATT-directeur Dunkel hierop aangedrongen om zo meer onderhandelingsruimte te creëren.

Andriessen zei na afloop van het diner in het gastenverblijf van het Witte Huis dat er geen nieuwe voorstellen zijn gedaan, maar dat het erom gaat “waar het accent moet worden gelegd”. Volgens MacSharry is er wel vooruitgang geboekt.

Pag.21: Protest Franse boeren bij ambassade van VS

Nog vóór het Elysée na het ministeriële spoedberaad een verklaring uitgaf, sprak de grootste oppositiepartij, de gaullistische RPR, zich uit voor een nationale mobilisatie en een Frans veto "gebaseerd op het compromis van Luxemburg' in de EG om het verwachte landbouwakkoord af te wijzen. Voorzitter Luc Guyau van de grootste Franse boerenorganisatie FNSEA zei gisteren dat een "gezonde crisis' in de EG te verkiezen is boven een slecht GATT-akkoord. Guyau: “Als wij niet worden gehoord kan de regering kiezen tussen een Franse crisis en een Europese crisis.”

Een kleine tweeduizend boeren demonstreerden gisteren in Parijs voor de Amerikaanse ambassade tegen een "Amerikaans Dictaat' betreffende de landbouw. De VS willen vanaf 5 december voor 300 miljoen dollar sanctietarieven heffen op Europese witte wijn en koolzaden wegens de EG-subsidies aan telers van sojabonen. De EG-subsidies zijn al door twee onafhankelijke Gatt-panels veroordeeld omdat deze in strijd zijn met de internationale regels. Het conflict sleept al zes jaar. Een kleine afvaardiging van de boeren werd ontvangen door de Amerikaanse mabassadeur. Bij het uiteengaan van de demonstratie kwam het tot botsingen met de oproerpolitie waarbij aan de zijde van de politie twintig gewonden vielen. Een MacDonald-restaurant in de Rue de Rivoli werd bekogeld. Het verkeer in het centrum van de Franse hoofdstad was urenlang volledig geblokkeerd.

Voorzitter Heereman van de COPA, de overkoepelende organisatie van Europese boeren, verklaarde gisteren in Bonn dat de Duitse boeren "volledig solidair' zijn. Heerman sprak zich uit voor uitstel van de GATT-onderhandelingen tot Bill Clinton in Washington als president is geinstalleerd. Guyau kwalificeerde de Amerikaanse en EG-handelaars als "fantomen'.

Ook de Franse regering lijkt naar uitstel te streven. De Franse minister van landbouw Soisson stelt de Britse voorzitter van de EG-landbouwraad John Gummer vandaag in een interview verantwoordelijk voor "politieke manipulatie'. Londen wil een GATT-akkoord voor de Europese top in Edinbourg om hun voorzitterschap te redden, aldus Soisson, die erop wijst dat Denemarken op 1 januari het EG-voorzitterschap overneemt. Soisson erkent dat "heronderhandelingen over het EG-landbouwbeleid financieel zeer gevaarlijk voor de EG-begroting zullen zijn'.

De Zuidelijke Landbouwmaatschappij (ZLM) heeft de Franse minister Soisson een telegram gestuurd waarin hij wordt opgeroepen “vol te houden in zijn eenzame strijd tegen een GATT-akkoord, dat verder gaat dan de MacSharry-besluiten” (over hervorming van het EG-landbouwbeleid). Volgens de ZLM is Soisson de enige minister die zich sterk maakt voor de belangen van de Europese boeren. De ZLM meent dat “Europa op het punt staat de boerenbelangen te verkwanselen aan Amerika, terwijl de Amerikaanse regering haar boeren op alle mogelijke manieren financieel blijft steunen.” Als blijk van waardering mocht Soisson een ZLM-clubdas ontvangen.

    • Jan Gerritsen
    • Maarten Huygen