Oostduitsers positiever over hun werk dan Westduitsers

ROTTERDAM, 19 NOV. Werknemers in het voormalige Oost-Duitsland vinden meer voldoening in hun werk dan Westduitsers. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van het Brits-Amerikaans onderzoeksinstituut ISR dat onlangs is gepubliceerd.

Van de duizend ondervraagde werknemers in het oosten denkt 59 procent dat hun directe chef zijn personeel eerlijk en gelijk behandelt. Van de Westduitsers is slechts 45 procent daavan overtuigd. Van de Oostduitsers meent 71 procent dat er bij het werk genoeg nadruk ligt op kwaliteit, tegen 59 procent in het westen. Ook vindt men in de voormalige DDR het werk over het algemeen gevarieerder en interessanter (82 procent tegenover 71 procent in het westen).

Op een aantal punten is men in het oosten echter negatiever dan in het westen: 49 procent van de Oostduitsers bijvoorbeeld meent dat zij hun baan kunnen behouden mits ze goed presteren. In het westen is 84 procent die mening toegedaan. Wat betreft salaris denkt slechts 41 procent in het oosten dat men even goed wordt betaald als in andere vergelijkbare bedrijven (tegen 64 procent in West-Duitsland). De Oostduitsers zijn ook tamelijk pessimistisch over trainingsmogelijheden op het werk: slechts 36 procent meent dat die voldoende zijn, tegen 57 procent in het westen.