Ondernemingsraad NCOV vertrouwt voorzitter niet

ROTTERDAM, 19 NOV. De ondernemingsraad van het NCOV, de christelijke werkgevers in het midden- en kleinbedrijf, heeft het vertrouwen in voorzitter J. ten Hoopen opgezegd. Aanleiding is de manier van handelen van Ten Hoopen om tot samenwerking met de grotere werkgeversorganisatie KNOV te komen. Ten Hoopen zou te hard van stapel lopen.

Het NCOV hulde zich vanochtend in stilzwijgen. Aanstaande maandag bespreken het dagelijks bestuur van de werkgeversvereniging en de ondernemingsraad het conflict. Pas na die datum wil de ondernemingsraad mededelingen doen. Het bestuur van het NCOV beschouwt het opzeggen van het vertrouwen in voorzitter Ten Hoopen als een stap tegen het voltallige bestuur.

De plannen voor samenwerking tussen het NCOV en het KNOV dateren al van voor de zomer. Het NCOV is een kleine werkgeversvereniging, die 40.000 leden vertegenwoordigt. Het KNOV vertegenwoordigt 38 branches en 400 regionale organisaties die samen bijna 100.000 leden tellen.

Het KNOV zegt van de noodzaak tot samenwerking te zijn overtuigd, omdat beide organisaties te veel raakvlakken hebben. Veel branches en regionale organisaties in het midden- en kleinbedrijf zijn momenteel aangesloten bij zowel het NCOV als het KNOV. Versplintering is slecht voor een sector die zich als een eenheid wil presenteren, meent het KNOV. Vooral in Den Haag wil het midden- en kleinbedrijf sterk naar buiten treden.

Het KNOV en NCOV wensen, naar voorbeeld de grote werkgeversorganisaties VNO en NCW, geen fusie maar een samenwerkingsverband aan te gaan. Maar getuige de weerstand van de ondernemingsraad van de kleine christelijke werkgeversvereniging, staat de achterban van het NCOV daar sceptisch tegenover. In het verleden ontstond ook ruzie tussen beide koepelorganisaties voor het midden- en kleinbedrijf, toen het KNOV het NCOV ervan beschuldigde de contributies sterk te verlagen om zo leden in te pikken. De christelijke inslag van het NCOV staat, volgens een woordvoerder van het KNOV, samenwerking niet in de weg.