KLM wil nog eens 50 mln dollar in Northwest steken

ROTTERDAM, 19 NOV. De KLM is bereid nog eens 50 miljoen dollar (circa 90 miljoen gulden) te steken in de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Northwest Airlines, waarin zij een economisch belang van 20 procent heeft.

Dit heeft de KLM vanmorgen verklaard. Het bedrag maakt deel uit van een lening van in totaal 250 miljoen dollar aan Northwest. Deze lening moet Northwest in staat stellen maatregelen te treffen die moeten leiden tot een structureel gezonde positie van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Een bankensyndicaat onder leiding van de Amerikaanse grootaandeelhouder Bankers Trust Company onderzoekt de mogelijkheid om via direct bij Northwest betrokken partijen het krediet bij elkaar te krijgen.

Northwest Airlines verkeert al enige tijd in financiële nood. De vierde luchtvaartmaatschappij van de VS lijdt onder de malaise in de Amerikaanse luchtvaart. De maatschappij heeft al een kredietlijn van 600 miljoen dollar gebruikt zonder dat dit tot zichtbaar betere resultaten heeft geleid.

Over de voorwaarden waaronder de KLM een deel van de nieuwe lening aan Northwest betaalt moet nog overeenstemming worden bereikt. De KLM zal alleen in de lening van 250 miljoen dollar deelnemen als deze volledig tot stand komt. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij tekent hierbij nog aan dat deelneming in de lening geen wijziging van haar aandeel van 20 procent in Northwest betekent. Ruim drie jaar geleden betaalde de KLM 400 miljoen dollar voor haar economische belang van 20 procent.

Met ongeveer vijftig banken waaraan Northwest schulden heeft, wordt onderhandeld over een regeling voor de terugbetaling van het restant van 1,2 miljard dollar van een langlopende lening. Deze lening stamt uit 1989 toen Northwest via een leveraged buy out - uitkoop met geleend geld - van de Amerikaanse beurs werd gehaald. Daarbij waren naast de KLM onder meer de huidige bestuurders Al Checchi en Gary Wilson betrokken. Van het huidige restant van de lening moet volgend jaar 250 miljoen dollar worden terugbetaald en in elk van de drie daarop volgende jaren 330 miljoen dollar.

Begin deze week werd bekend dat volgens het Amerikaanse ministerie van transport uitbreiding van de samenwerking tussen KLM en Northwest Airlines op het gebied van verkoop en dienstverlening in beginsel niet in strijd is met de Amerikaanse anti-kartelwetgeving. Derden hebben de komende twee weken de tijd gekregen om bezwaren aan te tekenen tegen een eventuele intensivering van de samenwerking.