Kleinbedrijf: meer WAO-ers in dienst

LEIDSCHENDAM, 19 NOV. Het midden- en kleinbedrijf zal meer gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst nemen. Dit hebben het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV) en de Gehandicaptenraad vanmiddag in een convenant vastgelegd.

De twee partijen hebben hierbij bewust afgezien van het vastleggen van aantallen om een “eenzijdige fixatie” op streefcijfers te voorkomen. In de overeenkomst staat dat KNOV en Gehandicaptenraad het uiterste zullen doen door het “scheppen van optimale condities”. Dat houdt vooral in dat ze de organisaties die bij hen zijn aangesloten via een gezamenlijke voorlichtingscampagne zullen informeren over de mogelijkheden mensen met een handicap of een chronische ziekte in dienst te nemen en hen stimuleren dat te doen.

De Gehandicaptenraad zal zich eerst richten op samenwerking met de twee grootste branche-organisaties in het midden- en kleinbedrijf, de BOVAG (autobranche) en Horeca Nederland. Juist deze branches zijn geschikt om de verkeerde beeldvorming over de mogelijkheid gehandicapten in dienst te hebben, weg te nemen, zei voorzitter A.G. Vriethoff van de Gehandicaptenraad vanmiddag. Die vooroordelen vormen “een van de grootste barrières”, aldus Vriethoff. “Men ziet onnodig veel problemen en is te weinig op de hoogte van de speciale mogelijkheden die het aannemen van gehandicapten biedt.” Het is verder de bedoeling proefprojecten in een bepaalde regio op te zetten en daarbij samenwerking te zoeken met de diverse instanties, zoals de bedrijfsverenigingen.

Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf worden door KNOV en Gehandicaptenraad opgeroepen de kansen van gehandicapte sollicitanten te vergroten. Dat kan door middel van personeelsadvertenties en het melden van vacatures speciaal voor gehandicapten bij de arbeidsbureaus en de Gemeenschappelijke Medische Dienst. Ook zouden werkgevers bij gelijke geschiktheid van meer kandidaten voorkeur kunnen geven aan een gehandicapte.

Ook op het gebied van scholing en het wegnemen van wettelijke bepalingen die belemmerend werken zullen de Gehandicaptenraad en het KNOV actie ondernemen. Hetzelfde geldt voor pensioenkeuringen die soms de (re)integratie van een gehandicapte in de weg staan.

De twee partijen hebben afgesproken dat ze voor eind 1993 zullen nagaan of de het convenant tot voldoende resultaten heeft geleid om eventueel in 1994 nieuwe afspraken te maken.