Kinderpostzegels

Volgens een bericht in NRC Handelsblad van 12 november wijt dr. M.J.M. de Haan, directeur van de Stichting Kinderpostzegels Nederland (SKN), de chaotische toestanden bij de distributie van bestelde pakketjes aan fouten bij het inpakken en aan het foutief invullen van giro-, bank- en postcodenummers.

Hij gaat voorbij aan het feit dat in de alom verspreide convocatie van de SKN, getiteld "Gewoon om andere kinderen te helpen' (26 september), gesuggereerd wordt dat setjes kaarten en postzegels afzonderlijk te bestellen zijn. Uit de op 30 september overhandigde bestelkaart blijkt echter dat niet alleen bestellingen van kaarten en zegels gekoppeld zijn, maar dat het zelfs niet mogelijk is om alleen een velletje postzegels (waarin twee gulden voor de SNK) te bestellen.

Deze "handige' manier van zaken doen verklaart waarschijnlijk dat er dit jaar voor een miljoen gulden meer verkocht is dan vorig jaar: velen zullen immers de koppelverkoop overbluft geaccepteerd hebben, ook al om het kind dat belast werd met de bestelling, niet teleur te stellen.

Terwijl het al jaren in onderwijskringen ter discussie staat of kinderen zo nodig moeten worden ingezet bij charitatieve inzamelingsacties, blijkt nu dat ze voor een krakend karretje worden gespannen van een onderneming die gebruik maakt van misleidende publikaties. Misschien een reden te meer voor de basisscholen om eindelijk eens de medewerking aan zo'n fossiele onderneming te stoppen.

    • Ru Otto