Kamer wijzigt voorstel nieuw BTW-regime

DEN HAAG, 19 NOV. De minister van financiën moet de mogelijkheid krijgen om via een algemene maatregel van bestuur of een ministeriël beschikking - desnoods dagelijks - eventuele tekortkomingen in de verrekening van BTW tussen EG-lidstaten te corrigeren.

Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) moet verder de Tweede Kamer iedere maand op de hoogte brengen van de EG-voorschriften voor de BTW en hoe de stand van zaken is over het omzetten van deze EG-richtlijnen in Nederlands beleid.

Amendementen van die strekking heeft de Tweede Kamer gisteren aangenomen bij het debat over de invoering van het nieuwe BTW-regime. Het gewijzigde wetsvoorstel wordt naar de Eerste Kamer gestuurd, die het snel zou moeten behandelen wil het nog op 1 januari in werking kunnen treden.

Het nieuwe systeem van BTW-verrekening is nodig vanwege het verdwijnen van de EG-binnengrenzen. In het nieuwe syteem wordt de BTW afgedragen in het land van de bestemming van de goederen. Bij het verdwijnen van de grenzen is er geen controle aan de grenzen meer mogelijk op de afdracht van de BTW. De exporteur moet zelf controleren of zijn afnemer in het bezit is van een zogenoemd identificatienummer. Een vergelijking van computergegevens tussen de EG-landen moet uitwijzen of er uiteindelijk BTW is afgedragen.

Het nieuwe systeem opent de mogelijkheid voor meer fraude; er zou een handel in valse BTW-nummers kunnen ontstaan. De Kamerleden Vreugdenhil en Vermeend (fiscaal specialisten van respectievelijk CDA en PvdA) willen in het wetsvoorstel vastleggen dat een jaar lang via snele regelgeving afwijkende maatregelen bepalingen kunnen worden opgenomen, hetzij via een Algemene maatregel van bestuur of via een ministeriële beschikking. Dat laatste kan “desnoods van dag tot dag”, meent Vermeend.

De fracties vrezen dat ieder land de EG-richtlijnen op een eigen wijze zal interpreteren. Dit kan leiden tot meningsverschillen wie in welk land BTW moet afdragen. Vanuit de Tweede Kamer is daarom de suggestie gedaan om bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg aan aparte afdeling op te zetten voor BTW-geschillen tussen EG-lidstaten.