Jeltsin geeft zwarte doos aan Zuid-Korea

SEOUL, 19 NOV. De Russische president Jeltsin heeft als gebaar van goede wil tijdens zijn bezoek aan Zuid-Korea de zwarte doos overgedragen van het Zuidkoreaanse vliegtuig dat in 1983 door Sovjet-vliegtuigen werd neergeschoten.

Jeltsin verraste met zijn stap de Zuidkoreaanse president, Roh Tae-woo. Roh zei: “Dit toont de oprechtheid die bezig is te groeien tussen de twee landen.” Zuid-Korea heeft lang aangedrongen op teruggave van de doos met de vluchtgegevens. Bij Jeltsins aankomst in Seoul droegen betogers spandoeken met onder meer de tekst: “Geef de zwarte doos terug”. Zuid-Korea was niet van tevoren op de hoogte gebracht van de teruggave. Jeltsin zei de zwarte doos aanvankelijk te hebben willen overdragen aan de internationale luchtvaartorganisatie ICAO in Montreal, maar die bij wijze van publieke verontschuldingen mee naar Seoul te hebben genomen.

De Russische president kondigde aan dat zijn land binnenkort waarschijnlijk ophoudt met de produktie van onderzeeërs, een van de pijlers van de Russische marine. In een toespraak tot de Nationale Assemblée zei Jeltsin dat Rusland wanhopig snoeit in de militaire uitgaven om de economie uit het slop te halen en dat de produktie van onderzeeërs al is gehalveerd. “Ik denk dat we over een jaar of twee, drie zullen stoppen met het maken van onderzeeërs voor militaire doeleinden.” Hij voegde daaraan toe dat de uitgaven voor militair materieel het afgelopen jaar met 68 procent zijn gedaald, terwijl de totale defensie-uitgaven met achttien procent naar beneden gingen.

Jeltsin zou tijdens zijn besprekingen met de Zuidkoreaanse autoriteiten hebben aangegeven dat Rusland ook stopt met het maken van strategische bommenwerpers, zo wist een hoge Zuidkoreaanse functionaris vanmorgen te melden. Jeltsin zou voorts uit zijn op een nieuw akkoord ter beperking van de strategische kernwapens met de toekomstige Amerikaanse president Clinton, dat een reductie van het arsenaal strategische kernwapens met zestig procent zou moeten omvatten. (Reuter, AFP)