Huis Karl Marx Maastricht wordt bolwerk van Generale

MAASTRICHT, 19 NOV. Een gevelsteentje ter grootte van een briefkaart herinnert er nog aan: in dit pand verbleef Karl Marx, de schrijver van Das Kapital. De ironie van de geschiedenis wil dat het monumentale huis aan de Bouillonstraat in Maastricht nu gehuurd is door de Generale Bank uit België, die van hieruit wil doordringen in de Nederlandse financiële markt.

Het huis werd in het midden van de vorige eeuw bewoond door de advocaat Willem Robert Schmalhausen, die in Trier was getrouwd met Sophia Marx, een zus van Karl. Het staat vast dat Marx meermalen bij zijn favoriete zus, aan wie hij tal van liefdesgedichten opdroeg, gelogeerd heeft. Het laatst verbleef hij er van 19 maart tot 7 april 1865, twee jaar voor het verschijnen van het eerste deel van Das Kapital. De Limburgsche Koerier schreef in die dagen: “De bekende leider der beruchte Internationale bevindt zich hier ter stede.” Marx heeft zich overigens niet met het Maastrichtse proletariaat bemoeid, maar des te meer met de erfenis zijn zus, die haar man had verloren.

De gedenksteen, die in 1983 bij de herdenking van de honderdste sterfdag van Marx werd onthuld, blijft de gevel sieren, ook als het pand op 1 januari een kapitalistisch bolwerk wordt. Dat verzekeren zowel de eigenaar, advocaat mr. B. Muurmans, als de directeur van de Generale Bank-vestiging, mr. R. Ribbers. “Wij ontdekten de relatie met Marx en Das Kapital pas toen we het huurcontract al hadden ondertekend,” zegt Ribbers lachend.

Ribbers was een van de vijf Amro-mensen, die enkele jaren geleden naar België vertrokken om bij wijze van experiment een "Eurodesk' op te zetten samen met de Generale Bank. Tegelijkertijd kwamen vijf Belgen naar Eindhoven om ervaring op te doen in de omgang met Nederlandse cliënten en om de organisaties van Amro en de Generale Bank te vergelijken. De fusieplannen ketsten af, maar wel werd Ribbers door de Generale Bank "overgenomen' als verantwoordelijke voor de begeleiding van buitenlandse cliënten. Nu worden Ribbers en de Belg F. Kuyken, die het kantoor in Eindhoven heeft geleid, directeur van de eerste Nederlandse vestiging van de Generale Bank.

Dat Maastricht als uitvalsbasis is gekozen, heeft te maken met de strategie van de Generale Bank om de internationale cliëntèle te volgen in een straal van vierhonderd kilometer rondom het Brusselse hoofdkantoor. Ribbers: “We waren al vertegenwoordigd in Noord-Frankrijk en Duitsland, maar Nederland ontbrak nog. Wij zijn de eerste buitenlandse bank die niet begint met een vestiging in de Randstad, omdat we hier op een gunstig punt zitten, waar veel betalingsverkeer met België en Duitsland plaatsvindt. Als dit kantoor een succes wordt, zullen we er meer vestigen in Zuid-Nederland om de kring rond België te sluiten.”

De Generale Bank biedt haar diensten - betalingsverkeer, bedrijfskredieten en advisering voor vestiging in het buitenland - voorlopig alleen aan het bedrijfsleven aan, ook al heeft zij een vergunning verkregen voor alle voorkomende bankactiviteiten. “Wij denken dat er genoeg mogelijkheden zijn om te concurreren met de Nederlandse banken, zeker nu er door de recente fusiegolf "megabanken' als ING en ABN-Amro zijn ontstaan. Dat wekt bij veel cliënten ongenoegen,” zegt Ribbers, die de cliëntenbenadering als een van de sterkste troeven van zijn bank ziet.

Volgens Ribbers heeft de Generale Bank nog overwogen zich via overname van een bestaande bank in Nederland te vestigen: “Er was wel wat te koop, maar je moet ook op de prijs letten. Bovendien: als je iets koopt, neem je ook een bedrijfscultuur over. Nee, dan doen we het toch liever op eigen kracht.”

    • Jacques Herraets