Gymnasium (7)

Wij, klas 4 en 5 met latijn, wilden even reageren op het stukje "Het gymnasium' door Rob Knoppert. Wij vinden dat hierin heel zwak en bot geschreven wordt over de oude talen Grieks en Latijn. Wij zijn Atheneumleerlingen uit klas 4 en 5 met Latijn in ons pakket. Zijn wij hierdoor dwazen?

audiatur et altera pars

Oh, U weet niet wat dit betekent? En dan spreekt U van een smalle algemene vorming bij classici? Sorry, maar de logica ontgaat ons volkomen en dat is juist zowel bij natuurkunde als bij Latijn zeer belangrijk.

Onder ons zijn er leerlingen met een exact pakket en een "talen-pakket'. Latijn leert logisch en analytisch denken en sluit dus op beide pakketten goed aan. Het probleem bij de exacte vakken is dat er maar weinig leraren de stof exact kunnen uitleggen. Wij kennen slechts één leraar natuurkunde, die hiertoe in staat is. Hij heeft overigens gymnasium gedaan.

Niet alleen classici, maar ook veel anderen zullen opkomen voor de oude talen, met name voor latijn. Het gaat niet om het verwerven van status, maar wat ben je met een VWO- of gymnasiumdiploma op zak zonder je fatsoenlijk uit te kunnen drukken? Wat ben je zonder iets van het ontstaan van je eigen beschaving af te weten? Oh nee, met dat verhaal moest niemand aankomen, maar dan ook geen argument, dat we dan ook Arabisch zouden moeten leren. Heeft dat een belangrijke invloed op onze cultuur gehad? Vormt Arabisch de basis voor de Europese talen? Blijkbaar is ook uw algemene vorming niet zo breed. Maar een scheldpartij, zoals uw stukje opgevat kan worden, is niets voor een "alfa'-leerling, een slappe kees, die zo dwaas is om Latijn te leren.

    • Titus Brandsmacollege