Gymnasium (6)

Hartelijk dank voor uw uithaal naar het heilige gymnasium. Ik ben het hartgrondig met Rob Knoppert eens.

Uit mijn eigen gymnasiumtijd - wie Rechten wilde studeren had toen nog niets te kiezen - herinner ik mij vooral eindeloze rijen, die men uit het hoofd moest leren: woorden, idioom, werkwoorden, grammatica, de ene taal dwars door de andere. Er kwam pas in de vijfde klas een eind aan. Vreselijk, en wat heeft het te maken met hoogbegaafdheid? Volgens mij moet je vooral braaf zijn en een goed geheugen hebben voor woorden.

In dit kader is misschien het onderzoek van dr. Piet Span van de RU Utrecht interessant. Hij liet 900 brugklassers testen op creativiteit en intelligentie. Tegelijk werd aan hun docenten gevraagd een oordeel te geven per leerling over zijn of haar capaciteiten.

De testers vonden 58 hoogbegaafden; de leraren wezen er 61 aan. Er kwamen echter slechts 16 kinderen op beide lijsten voor! (bron: Kijk december '92).

    • H. Duindam