Gymnasium (2)

Het stukje van Rob Knoppert over het gymnasium lijkt nog het meest op de brooddronken bluf van sommige jeugdige treinpassagiers die door de eerste klas van een verder volle trein lopen.

""Gut; wat een kak, puinhoop en kut.'' Knoppert noemt het gymnasium een standenschool en het onderwijs: "een puinhoop: waste, kurz und gut'. Dat is een retorische amplificatie niet ongelijk aan vermeld treinjargon en is bovendien in Knopperts eigen woorden ""de afdeling Kluts van de tolkenschool''.

Knoppert wenst geen brieven van classici die in hun werkgelegenheid bedreigd zijn. Omdat ik weliswaar een soort classicus maar niet in mijn werkgelegenheid bedreigd ben, heb ik de vrijheid, neem ik aan, om op twee van Knopperts pathetische vragen te antwoorden.

1. Moeten de Ieren Grieks of Gaelic leren, of allebei? Het antwoord is "allebei'; dat levert fraaie teksten op als de poëzie van Yeats of Ulysses.

2. Moeten slimme Amerikanen ook Grieks en Latijn leren? Het antwoord is wederom bevestigend. Zoals de recente bestseller van Donna Tartt The Secret History ons leert, levert zulk onderwijs weliswaar geen mooie karakters op, maar wel mooie literatuur (en de schrijfster bovendien veel geld).

Vragen als "moeten we ook Arabisch leren?' en (zeker) "moeten de Afrikanen Latijn leren?' zijn, hoewel vast niet als zodanig bedoeld, krypto-racistisch, dus daar geef ik geen antwoord op.

    • Dr. Jan van Luxemburg